หมวดสินค้า
รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
 
Advertising

เพิ่มเพื่อน 

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ DVD ติว ภาค ก สำนักงาน กพ

รวมคำบรรยายเนติบัณฑิต ภาค 2/68 ปี 2558

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมศุลกากร

คู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK สำนักงาน ปปง

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ CPA TAX AUDITOR ผู้ตรวจสอบบัญชี

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ

 คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวช

www.fb.com/sheetram/
ข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ

08-5967-9080
0-25141422
ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ
ข้อมูลสถิติ Web Rank
User Online
website statistics
คู่มือเตรียมสอบ เนติบัณฑิต ภาค 2


! สินค้าหมด
หนังสือรวมคำบรรยายเนติ ภาค 2 สมัยที่ 69 ปีการศึกษา 2559 (ส่งครั้งเดียว EMS 21 มี.ค.60) (เนติบัณทิตยสภา)
NBT128


! สินค้าหมด
คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539-2559 (NBT)
NBT132

ราคาปกติ 200 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 190 บาท

! สินค้าหมด

คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539-2559 (NBT)

จัดทำโดย...เนติบัณฑิตยสภา! สินค้าหมด
วิเคราะห์ข้อสอบเก่า (เฉพาะส่วนวิเคราะห์) ข้อสอบเนติบัณฑิต ภาคสอง รวม 15 ฉบับ (อ.สุพิศ)
SPP001

ราคาปกติ 245 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 225 บาท

! สินค้าหมด

วิเคราะห์ข้อสอบเก่า (เฉพาะส่วนวิเคราะห์) ข้อสอบเนติบัณฑิต ภาคสอง รวม 15 ฉบับ (อ.สุพิศ)

จัดทำโดย... สุพิศ ปราณีพลกรัง ผู้พิพากษา! สินค้าหมด
อ่านเอาเรื่อง ฉบับเตรียมสอบ กฏหมายภาษี (TJG)
TJG425

ราคาปกติ 180 บาท ลด 15 %

ราคาพิเศษ 153 บาท

อ่านเอาเรื่อง ฉบับเตรียมสอบ กฏหมายภาษี (TJG)

จัดทำโดย... The Justic Group! สินค้าหมด
ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมชื่อมาตรา (CTG)
CTG010

ราคาปกติ 139 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 132 บาท

! สินค้าหมด

ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมชื่อมาตรา (CTG)

จัดทำโดย... ยุวิสส์รัชญา ยกซิ่ว ผู้พิพากษา ฉัตรฑากรุ๊ป! สินค้าหมด
วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 1 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560 (อ.วิเชียร)
JG075

ราคาปกติ 320 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 304 บาท

วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 1 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560 (อ.วิเชียร)

จัดทำโดย...อ.วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ผู้พิพากษา! สินค้าหมด
พยานพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560)
JG080

ราคาปกติ 320 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 304 บาท

พยานพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560)

จัดทำโดย... อ.วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ผู้พิพากษา! สินค้าหมด
วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 3 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560 (อ.วิเชียร)
JG079

ราคาปกติ 320 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 304 บาท

! สินค้าหมด

วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 3 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560 (อ.วิเชียร)

จัดทำโดย... อ.วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ผู้พิพากษา! สินค้าหมด
วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 2 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560 (อ.วิเชียร)
JG078

ราคาปกติ 320 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 304 บาท

! สินค้าหมด

วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 2 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560 (อ.วิเชียร)

จัดทำโดย... อ.วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ผู้พิพากษา! สินค้าหมด
วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 2 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560 (อ.วิเชียร)
JG076

ราคาปกติ 320 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 304 บาท

วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 2 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560 (อ.วิเชียร)

จัดทำโดย... อ.วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ผู้พิพากษา! สินค้าหมด
เจาะประเด็น หลัก-ฎีกา วิ.แพ่ง ทันสมัย เล่ม 1 (TJG)
TJG241

ราคาปกติ 200 บาท ลด 15 %

ราคาพิเศษ 170 บาท

เจาะประเด็น หลัก-ฎีกา วิ.แพ่ง ทันสมัย เล่ม 1 (TJG)

จัดทำโดย... The Justice Group! สินค้าหมด
3 พ.ร.บ พิศดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2559)
JG081

ราคาปกติ 280 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 266 บาท

3 พ.ร.บ พิศดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2559)

จัดทำโดย... อ.วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ผู้พิพากษา! สินค้าหมด
เตรียมสอบ กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ปรับปรุง พ.ศ.2557) (ติวเตอร์หมู)
BL034

ราคาพิเศษ 350 บาท

เตรียมสอบ กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ปรับปรุง พ.ศ.2557) (ติวเตอร์หมู)

จัดทำโดย... บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู) และเทพธวัช รุจิาภา! สินค้าหมด
ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ พ.ศ. 2560 (TJG)
TJG561

ราคาปกติ 120 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 114 บาท

ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ พ.ศ. 2560 (TJG)

จัดทำโดย... The Justice Group! สินค้าหมด
สรุปย่อหลักกฏหมาย ป.วิ.อ.ฉบับปรับปรุงใหม่ (พ.ศ.2554) แก้ไขเพิ่มเติมตามหลัก ป.วิ.อาญา ที่แก้ไขใหม่ทุกฉบับ (ดร.จิตฤดี)
JVV001


! สินค้าหมด
สรุปย่อหลักกฏหมาย พ.ศ.2554-2555 (ลักษณะพยาน/สิทธิมนุษยชน/การว่าความถามพยาน/การจัดทำเอกสารทางกฏหมาย) (ดร.จิตฤดี)
JVV002


! สินค้าหมด
ท่องตัวบท จำหลักได้-แม่นฎีกา ป.วิ.แพ่ง (TJG)
TJG420

ราคาปกติ 200 บาท ลด 15 %

ราคาพิเศษ 170 บาท

! สินค้าหมด

ท่องตัวบท จำหลักได้-แม่นฎีกา ป.วิ.แพ่ง (TJG)

จัดทำโดย.. The Success Group! สินค้าหมด
ท่องตัวบท จำหลักได้-แม่นฎีกา ป.วิ.อาญา (TJG)
TJG451

ราคาพิเศษ 180 บาท

! สินค้าหมด

ท่องตัวบท จำหลักได้-แม่นฎีกา ป.วิ.อาญา (TJG)

จัดทำโดย.. The Success Group! สินค้าหมด
The Lecture คำถาม-คำตอบ วิ.แพ่ง 3 ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา เล่ม 3 (TJG)
TJG207

ราคาปกติ 120 บาท ลด 15%

ราคาพิเศษ 102 บาท

The Lecture คำถาม-คำตอบ วิ.แพ่ง 3 ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา เล่ม 3 (TJG)

จัดทำโดย... The Success Group! สินค้าหมด
The Lecture คำถาม-คำตอบ วิ.แพ่ง 1 ภาค 1 บททั่วไป เล่ม 1 (TJG)
TJG206

ราคาปกติ 120 บาท ลด 15%

ราคาพิเศษ 102 บาท

The Lecture คำถาม-คำตอบ วิ.แพ่ง 1 ภาค 1 บททั่วไป เล่ม 1 (TJG)

จัดทำโดย... The Success Group! สินค้าหมด
The Lecture คำถาม-คำตอบ วิ.แพ่ง 2 ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น เล่ม 2 (TJG)
TJG204

ราคาปกติ 120 บาท ลด 15%

ราคาพิเศษ 102 บาท

The Lecture คำถาม-คำตอบ วิ.แพ่ง 2 ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น เล่ม 2 (TJG)

จัดทำโดย... The Justice Group! สินค้าหมด
The Lecture ความสำเร็จเหนือคำบรรยาย วิ.อาญา เล่ม 1 (ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น ภาค 2 สอบสวน)(TJG)
TJG453


! สินค้าหมด
The Lecture ความสำเร็จเหนือคำบรรยาย วิ.อาญา เล่ม 2 (ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา)(TJG)
TJG452


! สินค้าหมด
ประมวลกฏหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 ภาค 2 (อ.สมชัย)
SCT003

ราคาปกติ 400 บาท ลด 40%

ราคาพิเศษ 240 บาท

ประมวลกฏหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 ภาค 2 (อ.สมชัย)

จัดทำโดย.. สมชัย ฑีฆาอุตมากร ผู้พิพากษา! สินค้าหมด
ประมวลกฏหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3-7 (อ.สมชัย)
SCT002

ราคาปกติ 460 บาท ลด 40 %

ราคาพิเศษ 276 บาท

ประมวลกฏหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3-7 (อ.สมชัย)

จัดทำโดย.. สมชัย ฑีฆาอุตมากร ผู้พิพากษา! สินค้าหมด
คำอธิบายกฏหมายลักษณะทรัพย์ พิมพ์ครั้งที่ 16 (อ.บัญญัติ)
NBT023

ราคาปกติ 300 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 285 บาท

! สินค้าหมด

คำอธิบายกฏหมายลักษณะทรัพย์ พิมพ์ครั้งที่ 16 (อ.บัญญัติ)

จัดทำโดย... ศาสตราจารย์พิเศษ บัญญัติ สุชีวะ! สินค้าหมด
อ่านเอาเรื่อง พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ฉบับเตรียมสอบ แก้ไขเพิ่มเติม (TJG)
TJG209

ราคาปกติ 160 บาท ลด 15%

ราคาพิเศษ 136 บาท

! สินค้าหมด

อ่านเอาเรื่อง พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ฉบับเตรียมสอบ แก้ไขเพิ่มเติม (TJG)

จัดทำโดย... The Justice Group! สินค้าหมด
วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 1 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 57 (อ.วิเชียร)
JG056

ราคาปกติ 300 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 285 บาท

! สินค้าหมด

วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 1 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 57 (อ.วิเชียร)

จัดทำโดย... อ.วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ผู้พิพากษา! สินค้าหมด
สถิติติดดาว เนติฯ ภาค 2 (BOL)
BOL003

ราคาพิเศษ 70 บาท

! สินค้าหมด

สถิติติดดาว เนติฯ ภาค 2 (BOL)

จัดทำโดย... วชิรา วราวรวัฒน์ ผู้พิพาษา! สินค้าหมด
เจาะประเด็น หลัก-ฎีกา วิ.แพ่ง ทันสมัย เล่ม 2 (TJG)
TJG242

ราคาปกติ 200 บาท ลด 15 %

ราคาพิเศษ 175 บาท

เจาะประเด็น หลัก-ฎีกา วิ.แพ่ง ทันสมัย เล่ม 2 (TJG)

จัดทำโดย... The Justic Group! สินค้าหมด
พร้อมสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา 2557 (ก้องวิทย์ วัชราภรณ์)
PNR006

ราคาปกติ 100 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 95 บาท

! สินค้าหมด

พร้อมสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา 2557 (ก้องวิทย์ วัชราภรณ์)

จัดทำโดย... ก้องวิทย์ วัชราภรณ์! สินค้าหมด
พร้อมสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์ ฎีกา 2557 (ก้องวิทย์ วัชราภรณ์)
PNR007

ราคาปกติ 125 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 119 บาท

! สินค้าหมด

พร้อมสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์ ฎีกา 2557 (ก้องวิทย์ วัชราภรณ์)

จัดทำโดย... ก้องวิทย์ วัชราภรณ์! สินค้าหมด
กฎหมายพิเศษ พร้อมสอบ พยาน แพ่ง - อาญา 2557 (ก้องวิทย์ วัชราภรณ์)
PNR008

๊ราคาปกติ 150 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 142 บาท

! สินค้าหมด

กฎหมายพิเศษ พร้อมสอบ พยาน แพ่ง - อาญา 2557 (ก้องวิทย์ วัชราภรณ์)

จัดทำโดย... ก้องวิทย์ วัชราภรณ์! สินค้าหมด
คู่มือเตรียมสอบ กฏหมายฟื้นฟูกิจการ พิมพ์ครั้งที่ 2 (พรายกระซิบ)
PNR010

ราคาปกติ 95 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 91 บาท

! สินค้าหมด

คู่มือเตรียมสอบ กฏหมายฟื้นฟูกิจการ พิมพ์ครั้งที่ 2 (พรายกระซิบ)

จัดทำโดย... ทีมงานพรายกระซิบ! สินค้าหมด
หลัก-ฎีกา วิ.อาญา ใช้สอบ เล่ม 2 (TJG)
TJG456

ราคาปกติ 280 บาท ลด 25 %

ราคาพิเศษ 210 บาท

! สินค้าหมด

หลัก-ฎีกา วิ.อาญา ใช้สอบ เล่ม 2 (TJG)

จัดทำโดย.. คณะวิชาการ The Justice Group! สินค้าหมด
หลัก-ฎีกา พยานหลักฐาน ใช้สอบ (TJG)
TJG458

ราคาปกติ 280 บาท ลด 15 %

ราคาพิเศษ 238 บาท

หลัก-ฎีกา พยานหลักฐาน ใช้สอบ (TJG)

จัดทำโดย.. คณะวิชาการ The Justice Group! สินค้าหมด
หลักกฏหมาย ล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ ตาม พรบ.ล้มละลาย (รศ.สุธีร์)
WC099

ราคาปกติ 270 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 257 บาท

หลักกฏหมาย ล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ ตาม พรบ.ล้มละลาย (รศ.สุธีร์)

จัดทำโดย... รศ.สุธีร์ ศุภนิตย์! สินค้าหมด
คำอธิบาย ลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้)( รศ.ดร.ศนันท์กรณ์)
WC098

ราคาปกติ 390 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 371 บาท

! สินค้าหมด

คำอธิบาย ลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้)( รศ.ดร.ศนันท์กรณ์)

จัดทำโดย... ดร.ศนันท์กรณ์(จำปี) โสตถิพันธุ์! สินค้าหมด
ประมาลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 2 สอบสวน (ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยเกษม)
NBT050

ราคาปกติ 180 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 171 บาท

ประมาลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 2 สอบสวน (ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยเกษม)

จัดทำโดย... ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยเกษม นิติสิริ! สินค้าหมด
คำอธิบาย กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย หนี้ (ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์)
NBT055

ราคาปกติ 330 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 314 บาท

คำอธิบาย กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย หนี้ (ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์)

จัดทำโดย... ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์! สินค้าหมด
คำอธิบายประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ นิติกรรมสัญญา (ศาสราจารย์ศักดิ์)
NBK009

ราคาปกติ 650 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 618 บาท

! สินค้าหมด

คำอธิบายประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ นิติกรรมสัญญา (ศาสราจารย์ศักดิ์)

จัดทำโดย... ศาสราจารย์ศักดิ์ สนองชาติ! สินค้าหมด
อ่านเอาเรื่อง กฏหมายล้มละลายฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ ฉบับเตรียมสอบ (TJG)
TJG202

ราคาปกติ 180 บาท ลด 15 %

ราคาพิเศษ 153 บาท

! สินค้าหมด

อ่านเอาเรื่อง กฏหมายล้มละลายฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ ฉบับเตรียมสอบ (TJG)

จัดทำโดย... The Justice Group! สินค้าหมด
เจาะประเด็น หลัก ฎีกา วิ.อาญา ทันสมัย เล่ม 1 (TJG)
TJG200

ราคาปกติ 180 บาท ลด 15 %

ราคาพิเศษ 153 บาท

! สินค้าหมด

เจาะประเด็น หลัก ฎีกา วิ.อาญา ทันสมัย เล่ม 1 (TJG)

จัดทำโดย... The Justice Group! สินค้าหมด
คำอธิบาย ประมวลกฏหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-2 (มาตรา 1-156) เล่ม 1(อ.ธานิศ)
NBT019

ราคาปกติ 450 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 428 บาท

! สินค้าหมด

คำอธิบาย ประมวลกฏหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-2 (มาตรา 1-156) เล่ม 1(อ.ธานิศ)

จัดทำโดย... อ.ธานิศ เกศวพิทักษ์! สินค้าหมด
คำอธิบาย กฏหมาย ลักษณะพยานหลักฐาน (อ.จรัญ)
NBT010

ราคาปกติ 320 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 304 บาท

คำอธิบาย กฏหมาย ลักษณะพยานหลักฐาน (อ.จรัญ)

จัดทำโดย... อ.จรัญ ภักดีธนากุล! สินค้าหมด
คำอธิบาย ประมวลกฏหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 (มาตรา 1-119) พร้อมตัวอย่างคำถาม-คำตอบ จนถึงปี 2555 (อ.จุลสิงห์)
NBT025

ราคาปกติ 320 บาท ลด 30 %

ราคาพิเศษ 224 บาท

คำอธิบาย ประมวลกฏหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 (มาตรา 1-119) พร้อมตัวอย่างคำถาม-คำตอบ จนถึงปี 2555 (อ.จุลสิงห์)

จัดทำโดย.. ศาสตราจารย์พิเศษ จุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด! สินค้าหมด
คำอธิบาย ประมวลกฏหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3-4 (มาตรา 157-245) เล่ม 2(อ.ธานิศ)
NBT020


! สินค้าหมด
กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับสอบ ภาค 4 (อุธรณ์และฎีกา)(อ.ก้องวิทย์)
DG015

ราคาปกติ 110 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 105 บาท

! สินค้าหมด

กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับสอบ ภาค 4 (อุธรณ์และฎีกา)(อ.ก้องวิทย์)

จัดทำโดย... ก้องวิทย์ วัชราภรณ์ By KW Group! สินค้าหมด
สอบ 5 พ.ร.บ. ตัวบท-ฏีกา-คำถาม-คำตอบ สำหรับผู้เตรียมสอบทั้ง 3 สนาม
TJG429


! สินค้าหมด
The Lecture ความสำเร็จเหนือคำบรรยาย วิ.แพ่ง เล่ม 1 (ภาค 1 บททั่วไป)(TJG)
TJG251

ราคาปกติ 100 บาท ลด 25 %

ราคาพิเศษ 75 บาท

The Lecture ความสำเร็จเหนือคำบรรยาย วิ.แพ่ง เล่ม 1 (ภาค 1 บททั่วไป)(TJG)

จัดทำโดย.. คณะวิชาการ The Justice Group! สินค้าหมด
The Lecture ความสำเร็จเหนือคำบรรยาย วิ.แพ่ง เล่ม 2 (ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น)(TJG)
TJG252

ราคาปกติ 100 บาท ลด 25 %

ราคาพิเศษ 75 บาท

The Lecture ความสำเร็จเหนือคำบรรยาย วิ.แพ่ง เล่ม 2 (ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น)(TJG)

จัดทำโดย.. คณะวิชาการ The Justice Group! สินค้าหมด
The Lecture ความสำเร็จเหนือคำบรรยาย วิ.แพ่ง เล่ม 3 (ภาค 3 อุธรณ์และฎีกา)(TJG)
TJG253

ราคาปกติ 100 บาท ลด 25 %

ราคาพิเศษ 75 บาท

The Lecture ความสำเร็จเหนือคำบรรยาย วิ.แพ่ง เล่ม 3 (ภาค 3 อุธรณ์และฎีกา)(TJG)

จัดทำโดย.. คณะวิชาการ The Justice Group! สินค้าหมด
แก่นหลักสำคัญการค้าระหว่างประเทศ (สุชาติ  รุ่งทรัพยธรรม)
BAS011

ราคาปกติ 200 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 190 บาท

! สินค้าหมด

แก่นหลักสำคัญการค้าระหว่างประเทศ (สุชาติ รุ่งทรัพยธรรม)

จัดทำโดย... สุชาติ รุ่งทรัพยธรรม อดีตผู้พิพากษา! สินค้าหมด
เกร็ดกฎหมายพยาน พระธรรมนูญศาลฯ วิแขวงฯ (สมศักดิ์  เอี่ยมพลับใหญ่)
BAS012

ราคาปกติ 300 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 285 บาท

เกร็ดกฎหมายพยาน พระธรรมนูญศาลฯ วิแขวงฯ (สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่)

จัดทำโดย... สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ผู้พิพากษา! สินค้าหมด
เกร็ดกฎหมายล้มละลาย (สมศักดิ์  เอี่ยมพลับใหญ่)
BAS013

ราคาปกติ 300 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 285 บาท

! สินค้าหมด

เกร็ดกฎหมายล้มละลาย (สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่)

จัดทำโดย... สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ผู้พิพากษา! สินค้าหมด
คำอธิบาย หลักกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วย การดำเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา (ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์)
KK008


! สินค้าหมด
วิธีตอบข้อสอบกฏหมายที่สมบูรณ์ ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา จากข้อสอบจริง 3 สนามสอบ (TJG)
TJG371

ราคาปกติ 120 บาท ลด 15 %

ราคาพิเศษ 102 บาท

! สินค้าหมด

วิธีตอบข้อสอบกฏหมายที่สมบูรณ์ ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา จากข้อสอบจริง 3 สนามสอบ (TJG)

จัดทำโดย...รชฎ เจริญฉ่ำ อัยการอาวุโส! สินค้าหมด
แนวคำถาม-หลักการตอบ วิ.แพ่ง วิธีการเขียนตอบขอสังเกตจากฏีกาที่สำคัญและฎีกาใหม่ที่น่าสนใจ (อ.คมสัน)
JA002


! สินค้าหมด
ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง และ วิ.อาญา (อ.อรรถวัฒน์)
AVW001

ราคาพิเศษ 220 บาท

! สินค้าหมด

ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง และ วิ.อาญา (อ.อรรถวัฒน์)

จัดทำโดย... อรรถวัฒน์ หวังดำรงวงศ์ (กัง) ผู้พิพากษา! สินค้าหมด
ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับพกพา)(ฉัตรฑากรุ๊ป)
CTG003


! สินค้าหมด
ตัวบทย่อมาตราสำคัญ พยานหลักฐาน (ฉบับพกพา)(ฉัตรฑากรุ๊ป)
CTG005

ราคาพิเศษ 59 บาท

ตัวบทย่อมาตราสำคัญ พยานหลักฐาน (ฉบับพกพา)(ฉัตรฑากรุ๊ป)

จัดทำโดย.. ฉัตรฑากรุ๊ป! สินค้าหมด
คำอธิบาย กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 (วิเศษ อ่อนตา พนักงานอัยการ)
PNR005

ราคาปกติ 250 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 238 บาท

คำอธิบาย กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 (วิเศษ อ่อนตา พนักงานอัยการ)

จัดทำโดย... วิเศษ อ่อนตา พนักงานอัยการ! สินค้าหมด
ถาม-ตอบ วิ.อาญา ตามแนวคำพิพากษาฏีกาใหม่ล่าสุด พร้อมแนวคิดและวิธีตอบให้ได้คะแนน (อ.อรรถวัฒน์)
AVW003

ราคาปกติ 220 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 209 บาท

! สินค้าหมด

ถาม-ตอบ วิ.อาญา ตามแนวคำพิพากษาฏีกาใหม่ล่าสุด พร้อมแนวคิดและวิธีตอบให้ได้คะแนน (อ.อรรถวัฒน์)

จัดทำโดย... อรรถวัฒน์ หวังดำรงวงศ์ (กัง) ผู้พิพากษา! สินค้าหมด
ประเด็นปัญหา วิ.อาญา : เรียงตามมาตรา (อ.สุจิต)
SJP004

ราคาพิเศษ 175 บาท

ประเด็นปัญหา วิ.อาญา : เรียงตามมาตรา (อ.สุจิต)

จัดทำโดย.. สุจิต ปัญญาพฤกษ์ ผู้พิพากษา! สินค้าหมด
กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และ 2 (อ.เนธิภัททิก์)
NTT001

ราคาปกติ 280 บาท ลด 30%

ราคาพิเศษ 196 บาท

กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และ 2 (อ.เนธิภัททิก์)

จัดทำโดย.. อ.เนธิภัททิก์ เสฎฐิตานันท์! สินค้าหมด
กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วย อุธรณ์-ฎีกา (อ.จรัญ)
JP001

ราคาพิเศษ 190 บาท

กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วย อุธรณ์-ฎีกา (อ.จรัญ)

จัดทำโดย... อ.จรัญ ภักดีธนากุล! สินค้าหมด
กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วย การบังคับคดี (อ.จรัญ)
JP002

ราคาพิเศษ 190 บาท

กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วย การบังคับคดี (อ.จรัญ)

จัดทำโดย... อ.จรัญ ภักดีธนากุล! สินค้าหมด
คู่มือการศึกษา กฏหมายฟื้นฟูกิจการ (อ.เอื้อน)
AKK001

ราคาปกติ 280 บาท ลด 20%

ราคาพิเศษ 224 บาท

คู่มือการศึกษา กฏหมายฟื้นฟูกิจการ (อ.เอื้อน)

จัดทำโดย... เอื้อน ขุนแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา! สินค้าหมด
คำอธิบาย พยานหลักฐาน คดีแพ่งและคดีอาญา พิมพ์ครั้งที่ 13 (อ.ธานี)
TNS001

ราคาปกติ 340 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 323 บาท

! สินค้าหมด

คำอธิบาย พยานหลักฐาน คดีแพ่งและคดีอาญา พิมพ์ครั้งที่ 13 (อ.ธานี)

จัดทำโดย... ธานี สิงหนาท รองเลขานุการศาลฎีกา! สินค้าหมด
คำอธิบาย พยาน พิมพ์ครั้งที่ 10 (อ.โสภณ)
SPR001

ราคาปกติ 430 บาท ลด 15%

ราคาพิเศษ 365 บาท

! สินค้าหมด

คำอธิบาย พยาน พิมพ์ครั้งที่ 10 (อ.โสภณ)

จัดทำโดย... ศาสตราจารย์พิเศษ โสภณ รัตนากร! สินค้าหมด
คำอธิบาย กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 (รศ.ปิติกุล)
WC056

ราคาปกติ 200 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 190 บาท

คำอธิบาย กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 (รศ.ปิติกุล)

จัดทำโดย...รศ.ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์! สินค้าหมด
คำอธิบาย กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1-ภาค 2 (รศ.ปิติกุล)
WC057

ราคาปกติ 300 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 285 บาท

! สินค้าหมด

คำอธิบาย กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1-ภาค 2 (รศ.ปิติกุล)

จัดทำโดย...รศ.ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์! สินค้าหมด
คำอธิบาย กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 ลักษณะที่ 1 วิํธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น (ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ)
PRV001

ราคาปกติ 200 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 190 บาท

! สินค้าหมด

คำอธิบาย กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 ลักษณะที่ 1 วิํธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น (ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ)

จัดทำโดย... ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ รองประธานศาลฎีกา! สินค้าหมด
คำอธิบาย กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 บททั่วไป (ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์)
PRV002

ราคาพิเศษ 380 บาท

! สินค้าหมด

คำอธิบาย กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 บททั่วไป (ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์)

จัดทำโดย... ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ รองประธานศาลฎีกา! สินค้าหมด
คำอธิบาย กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา (ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์)
PRV003

ราคาปกติ 320 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 304 บาท

คำอธิบาย กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา (ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์)

จัดทำโดย... ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ รองประธานศาลฎีกา! สินค้าหมด
คำอธิบายกฏหมาย ล้มละลาย และ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (อ.วิชา)
NTB016

ราคาปกติ 440 บาท ลด 30%

ราคาพิเศษ 308 บาท

! สินค้าหมด

คำอธิบายกฏหมาย ล้มละลาย และ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (อ.วิชา)

จััดทำโดย...ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ! สินค้าหมด
อ่านเอาเรื่อง ฉบับเตรียมสอบ กฎหมายปกครอง แก้ไขเพิ่มเติม ปี 58 (TJG)
TJG406

ราคาปกติ 180 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 153 บาท

! สินค้าหมด

อ่านเอาเรื่อง ฉบับเตรียมสอบ กฎหมายปกครอง แก้ไขเพิ่มเติม ปี 58 (TJG)

จัดทำโดย...คณะวิชาการ The Justice Group! สินค้าหมด
ประมวลกฎหมาย วิ.แพ่ง ฉบับใช้เรียน (TJG)
TJG240

ราคาปกติ 200 บาท ลด 15 %

ราคาพิเศษ 170 บาท

ประมวลกฎหมาย วิ.แพ่ง ฉบับใช้เรียน (TJG)

จัดทำโดย... The Justice Group! สินค้าหมด
The Think Tank คลังสมองประลองวิชา วิ.แพ่ง ภาค 2 (JTG)
TJG324

ราคาพิเศษ 160 บาท

The Think Tank คลังสมองประลองวิชา วิ.แพ่ง ภาค 2 (JTG)

จัดทำโดย... คณะวิชาการ The Justice Group! สินค้าหมด
The Think Tank คลังสมองประลองวิชา วิ.แพ่ง ภาค 1 บททั่วไป (TJG)
TJG323

ราคาปกติ 160 บาท ลด 15 %

ราคาพิเศษ 136 บาท

The Think Tank คลังสมองประลองวิชา วิ.แพ่ง ภาค 1 บททั่วไป (TJG)

จัดทำโดย... คณะวิชาการ The Justice Group! สินค้าหมด
สอบอัยการ ถาม-ตอบ วิ.อาญา ฎีกา-ตกสนาม (TJG)
TJG351

ราคาปกติ 100 บาท ลด 15 %

ราคาพิเศษ 85 บาท

! สินค้าหมด

สอบอัยการ ถาม-ตอบ วิ.อาญา ฎีกา-ตกสนาม (TJG)

จัดทำโดย... คณะวิชาการ The Justice Group! สินค้าหมด
สอบอัยการ ถาม-ตอบ วิ.อาญา ฎีกาตกสนาม เล่ม 2 (TJG)
TJG363

ราคาปกติ 100 บาท ลด 15 %

ราคาพิเศษ 85 บาท

สอบอัยการ ถาม-ตอบ วิ.อาญา ฎีกาตกสนาม เล่ม 2 (TJG)

จัดทำโดย.. คณะวิชาการ The Justice Group! สินค้าหมด
The Think Tank คลังสมองประลองวิชา วิ.อาญา เล่ม 2 (ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา)(TJG)
TJG280

ราคาปกติ 280 บาท ลด 15 %

ราคาพิเศษ 238 บาท

The Think Tank คลังสมองประลองวิชา วิ.อาญา เล่ม 2 (ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา)(TJG)

จัดทำโดย... คณะวิชาการ The Justice Group! สินค้าหมด
สอบอัยการ ข้อหารืออัยการสูงสุด คำพิพากษาฎีกาสำคัญ (TJG)
TJG367

ราคาปกติ 100 บาท ลด 15 %

ราคาพิเศษ 85 บาท

สอบอัยการ ข้อหารืออัยการสูงสุด คำพิพากษาฎีกาสำคัญ (TJG)

จัดทำโดย..คณะวิชาการ The Justice Group! สินค้าหมด
ป.วิ.พ. ว่าด้วยขาดนัด ฉบับ Concise (อ.ประทีป)
PTE001

ราคาพิเศษ 150 บาท

ป.วิ.พ. ว่าด้วยขาดนัด ฉบับ Concise (อ.ประทีป)

จัดทำโดย.. ประทีป อ่าววิจิตรกุล ผู้พิากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์! สินค้าหมด
พร้อมสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 4 อุทธรณ์ และ ฎีกา ป.วิ.อ. มาตรา 193-225 (ก้องวิทย์)
PNR014

ราคาปกติ 110 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 105 บาท

! สินค้าหมด

พร้อมสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 4 อุทธรณ์ และ ฎีกา ป.วิ.อ. มาตรา 193-225 (ก้องวิทย์)

จัดทำโดย... ก้องวิทย์ วัชราภรณ์! สินค้าหมด
ตะลุยโจทย์...กับฎีกาใหม่ เล่ม 4 (PPJ Group)
PPJ004

ราคาพิเศษ 150 บาท

! สินค้าหมด

ตะลุยโจทย์...กับฎีกาใหม่ เล่ม 4 (PPJ Group)

จัดทำโดย... PPJ Group! สินค้าหมด
ตะลุยโจทย์...กัยฎีกาใหม่ เล่ม 2 (PPJ)
PPJ002

ราคาปกติ 150 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 143 บาท

! สินค้าหมด

ตะลุยโจทย์...กัยฎีกาใหม่ เล่ม 2 (PPJ)

จัดทำโดย... PPJ Group! สินค้าหมด
ตะลุยโจทย์... กับฎีกาใหม่ เล่ม 3 (PPJ)
PPJ003

ราคาปกติ 120 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 114 บาท

! สินค้าหมด

ตะลุยโจทย์... กับฎีกาใหม่ เล่ม 3 (PPJ)

จัดทำโดย... PPJ GROUP! สินค้าหมด
เจาะหลัก-ฎีกา ล้มละลายและฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ (TJG)
TJG430

ราคาปกติ 280 บาท ลด 15 %

ราคาพิเศษ 238 บาท

เจาะหลัก-ฎีกา ล้มละลายและฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ (TJG)

จัดทำโดย...คณะวิชาการ The Justice Group! สินค้าหมด
คู่มือนักศึกษาเขียนตอบข้อสอบ (ปรับปรุงใหม่) ใช้เตรียมสอบวิชากฎหมาย (ภาคสอง) (อ.ยงยศ)
TJG388

ราคาปกติ 200 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 180 บาท

! สินค้าหมด

คู่มือนักศึกษาเขียนตอบข้อสอบ (ปรับปรุงใหม่) ใช้เตรียมสอบวิชากฎหมาย (ภาคสอง) (อ.ยงยศ)

จัดทำโดย..อ.ยงยศ เอี่ยมทอง ผู้พิพากษา! สินค้าหมด
ฎีกา วิ.อาญา อัจฉริยะ (ปกแข็ง)(TJG)
TJG288

ราคาปกติ 560 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 504 บาท

ฎีกา วิ.อาญา อัจฉริยะ (ปกแข็ง)(TJG)

จัดทำโดย... คณะวิชาการ The Justice Group! สินค้าหมด
ฎีกา วิ.แพ่ง อัจฉริยะ (ปกแข็ง) (TJG)
TJG326

ราคาพิเศษ 480 บาท

ฎีกา วิ.แพ่ง อัจฉริยะ (ปกแข็ง) (TJG)

จัดทำโดย... คณะวิชาการ The Justice Group! สินค้าหมด
ประมวลกฎหมาย วิธิพิจารณาความแพ่ง เล่มจิ๋ว (TJG)
TJG244

ราคาปกติ 70 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 63 บาท

ประมวลกฎหมาย วิธิพิจารณาความแพ่ง เล่มจิ๋ว (TJG)

จัดทำโดย... The Justice Group! สินค้าหมด
ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม เล่มจิ๋ว (TJG)
TJG421

ราคาปกติ 50 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 45 บาท

! สินค้าหมด

ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม เล่มจิ๋ว (TJG)

จัดทำโดย... The Justice Group