หมวดสินค้า
รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
 
Advertising

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ DVD ติว ภาค ก สำนักงาน กพ

รวมคำบรรยายเนติบัณฑิต ภาค 2/68 ปี 2558

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมศุลกากร

คู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK สำนักงาน ปปง

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ CPA TAX AUDITOR ผู้ตรวจสอบบัญชี

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ

 คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวช

www.fb.com/sheetram/
ข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ

08-5967-9080
0-25141422
ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ
ข้อมูลสถิติ Web Rank
User Online
website statistics
คู่มือเตรียมสอบ เนติบัณฑิต ภาค 1


! สินค้าหมด
คำถาม-คำตอบ ปัญหากฏหมายแพ่ง จากคำพิพากษาฏีกา (ประเสริฐ)
APC010

ราคาปกติ 150 บาท ลด 30 %

ราคาพิเศษ 105 บาท

คำถาม-คำตอบ ปัญหากฏหมายแพ่ง จากคำพิพากษาฏีกา (ประเสริฐ)

จัดทำโดย...ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์! สินค้าหมด
คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อสอบกฏหมายอาญา จากคำพิพากษาฏีกา (อ.ประเสริฐ)
APC009

ราคาปกติ 95 บาท ลด 30%

ราคาพิเศษ 67 บาท

คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อสอบกฏหมายอาญา จากคำพิพากษาฏีกา (อ.ประเสริฐ)

จัดทำโดย...ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์! สินค้าหมด
แพ่งพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2558 เล่ม 3 (อ.วิเชียร)
JG068

ราคาปกติ 300 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 285 บาท

แพ่งพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2558 เล่ม 3 (อ.วิเชียร)

จัดทำโดย... อ.วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ผู้พิพากษา! สินค้าหมด
แพ่งพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2558 เล่ม 4 (อ.วิเชียร)
JG069

ราคาปกติ 300 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 285 บาท

แพ่งพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2558 เล่ม 4 (อ.วิเชียร)

จัดทำโดย... อ.วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ผู้พิพากษา! สินค้าหมด
แพ่งพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2558 เล่ม 2 (อ.วิเชียร)
JG067

ราคาปกติ 300 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 285 บาท

แพ่งพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2558 เล่ม 2 (อ.วิเชียร)

จัดทำโดย... อ.วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ผู้พิพากษา! สินค้าหมด
แพ่งพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2558 เล่ม 1 (อ.วิเชียร)
JG066

ราคาปกติ 300 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 285 บาท

แพ่งพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2558 เล่ม 1 (อ.วิเชียร)

จัดทำโดย... อ.วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ผู้พิพากษา! สินค้าหมด
คำถาม-คำตอบ ปัญหากฏหมายแพ่ง จากคำพิพากษาฏีกา (ประเสริฐ)
APC005

ราคาปกติ 190 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 181 บาท

! สินค้าหมด

คำถาม-คำตอบ ปัญหากฏหมายแพ่ง จากคำพิพากษาฏีกา (ประเสริฐ)

จัดทำโดย...อ.ประเสริฐ เสียงสุทธิวาศ์ ผู้พิพากษา! สินค้าหมด
คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อสอบกฏหมายอาญา จากคำพิพากษาฏีกา (อ.ประเสริฐ)
APC004

ราคาปกติ 130 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 124 บาท

คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อสอบกฏหมายอาญา จากคำพิพากษาฏีกา (อ.ประเสริฐ)

จััดทำโดย...ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ผู้พิพากษา! สินค้าหมด
อาญาพิสดาร เล่ม 1 ปรับปรุงใหม่ 2558 (อ.วิเชียร)
JG064

ราคาปกติ 300 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 285 บาท

อาญาพิสดาร เล่ม 1 ปรับปรุงใหม่ 2558 (อ.วิเชียร)

จัดทำโดย... อ.วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ผู้พิพากษา! สินค้าหมด
อาญาพิสดาร เล่ม 2 ปรับปรุงใหม่ 2558 (อ.วิเชียร)
JG065

ราคาปกติ 300 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 285 บาท

อาญาพิสดาร เล่ม 2 ปรับปรุงใหม่ 2558 (อ.วิเชียร)

จัดทำโดย... อ.วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ผู้พิพากษา! สินค้าหมด
คำร้อง คำขอ คำแถลง และ คำบอกกล่าว พร้อมด้วยข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต 15 สมัย (TJG)
TJG557

ราคา 300 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 270 บาท

! สินค้าหมด

คำร้อง คำขอ คำแถลง และ คำบอกกล่าว พร้อมด้วยข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต 15 สมัย (TJG)

จัดทำโดย...The Justix Group! สินค้าหมด
วิเคราะห์ข้อสอบเก่า (เฉพาะส่วนวิเคราะห์) ข้อสอบเนติบัณฑิต ภาค 1 รวม 15 ฉบับ  ปี 2541-2555 (อ.สุพิศ)
SPP002

ราคาปกติ 250 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 225 บาท

วิเคราะห์ข้อสอบเก่า (เฉพาะส่วนวิเคราะห์) ข้อสอบเนติบัณฑิต ภาค 1 รวม 15 ฉบับ ปี 2541-2555 (อ.สุพิศ)

จัดทำโดย... สุพิศ ปราณีพลกรัง ผู้พิพากษา! สินค้าหมด
ตัวบทย่อมาตราสำคัญ กฏหมายพิเศษ (ส่วนอาญา)(ฉบับพกพา)(ฉัตรฑากรุ๊ป)
CTG008

ราคาปกติ 129 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 123 บาท

ตัวบทย่อมาตราสำคัญ กฏหมายพิเศษ (ส่วนอาญา)(ฉบับพกพา)(ฉัตรฑากรุ๊ป)

จัดทำโดย... ฉัตรฑากรุ๊ป! สินค้าหมด
ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฏหมายอาญา (ฉบับพกพา)(ฉัตรฑากรุ๊ป)
CTG001

ราคาปกติ 89 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 85 บาท

ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฏหมายอาญา (ฉบับพกพา)(ฉัตรฑากรุ๊ป)

จัดทำโดย... ฉัตรฑากรุ๊ป! สินค้าหมด
ตัวบทย่อมาตราสำคัญ กฎหมายพิเศษเนติบัณฑิต (ส่วนแพ่ง)(ฉบับพกพา)(ฉัตรฑากรุ๊ป)
CTG009

ราคาปกติ 59 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 56 บาท

ตัวบทย่อมาตราสำคัญ กฎหมายพิเศษเนติบัณฑิต (ส่วนแพ่ง)(ฉบับพกพา)(ฉัตรฑากรุ๊ป)

จัดทำโดย... ฉัตรฑากรุ๊ป! สินค้าหมด
สารบัญญัติกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ (เล่ม4) (เคล็ดลับสู่ความสำเร็จขั้นเทพ) (สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่)
BAS030

ราคาปกติ 330 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 313 บาท

สารบัญญัติกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ (เล่ม4) (เคล็ดลับสู่ความสำเร็จขั้นเทพ) (สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่)

จัดทำโดย...สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่! สินค้าหมด
ตัวบทย่อ มาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับพกพา)(ฉัตรฑากรุ๊ป)
CTG007

ราคาปกติ 189 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 180 บาท

! สินค้าหมด

ตัวบทย่อ มาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับพกพา)(ฉัตรฑากรุ๊ป)

จัดทำโดย... ฉัตรฑากรุ๊ป! สินค้าหมด
สารบัญญัติกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ (เล่ม1) (เคล็ดลับสู่ความสำเร็จขั้นเทพ) (สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่)
BAS033

ราคาปกติ 390บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 370 บาท

สารบัญญัติกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ (เล่ม1) (เคล็ดลับสู่ความสำเร็จขั้นเทพ) (สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่)

จัดทำโดย...สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่! สินค้าหมด
สารบัญญัติกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ (เล่ม2) (เคล็ดลับสู่ความสำเร็จขั้นเทพ) (สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่)
BAS032

ราคาปกติ 330 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 313 บาท

สารบัญญัติกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ (เล่ม2) (เคล็ดลับสู่ความสำเร็จขั้นเทพ) (สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่)

จัดทำโดย...สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่! สินค้าหมด
สารบัญญัติกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ (เล่ม3) (เคล็ดลับสู่ความสำเร็จขั้นเทพ) (สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่)
BAS031

ราคาปกติ 380 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 361 บาท

สารบัญญัติกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ (เล่ม3) (เคล็ดลับสู่ความสำเร็จขั้นเทพ) (สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่)

จัดทำโดย...สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่! สินค้าหมด
ตัวบทย่อมาตราสำคัญ พยานหลักฐาน (ฉบับพกพา)(ฉัตรฑากรุ๊ป)
CTG005

ราคาปกติ 59 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 56 บาท

ตัวบทย่อมาตราสำคัญ พยานหลักฐาน (ฉบับพกพา)(ฉัตรฑากรุ๊ป)

จัดทำโดย.. ฉัตรฑากรุ๊ป! สินค้าหมด
เกร็ดกฏหมาย อาญา มาตรา 209-398 เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ปรับปรุงใหม่ 57 (สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ )
BAS019


! สินค้าหมด
เกร็ดกฏหมาย อาญา มาตรา 1-208 เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
BAS020


! สินค้าหมด
ท่องตัวบท จำหลักได้-แม่นฎีกา ป.แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ตัวแทน ประกันภัย ตั๋วเงิน หุ้นส่วนบริษัท เล่ม 3 (TJG)
TJG397


! สินค้าหมด
ท่องตัวบท จำหลักได้-แม่นฎีกา ป.แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 นิติกรรม บรรพ 2 หนี้ สัญญา ละเมิด เล่ม 1 (TJG)
TJG394

ราคาปกติ 180 บาท ลด 15 %

ราคาพิเศษ 153 บาท

! สินค้าหมด

ท่องตัวบท จำหลักได้-แม่นฎีกา ป.แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 นิติกรรม บรรพ 2 หนี้ สัญญา ละเมิด เล่ม 1 (TJG)

จัดทำโดย.. คณะวิชาการ The Success Group! สินค้าหมด
ท่องตัวบท จำหลักได้-แม่นฎีกา ป.แพ่งและพาณิชย์ เล่ม 5 (TJG)
TJG399

ราคาปกติ 160 บาท ลด 15 %

ราคาพิเศษ 136 บาท

ท่องตัวบท จำหลักได้-แม่นฎีกา ป.แพ่งและพาณิชย์ เล่ม 5 (TJG)

จัดทำโดย... The Success Group! สินค้าหมด
ท่องตัวบท จำหลักได้-แม่นฎีกา ป.แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ทรัพย์สิน เล่ม 4 (TJG)
TJG398

ราคาปกติ 160 บาท ลด 15 %

ราคาพิเศษ 136 บาท

ท่องตัวบท จำหลักได้-แม่นฎีกา ป.แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ทรัพย์สิน เล่ม 4 (TJG)

จัดทำโดย... The Success Group! สินค้าหมด
เจะประเด็น หลัก-ฎีกา แพ่งและพาณิชย์ ทันสมัย เล่ม 2 (TJG)
TJG340

ราคาปกติ 200 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 180 บาท

เจะประเด็น หลัก-ฎีกา แพ่งและพาณิชย์ ทันสมัย เล่ม 2 (TJG)

จัดทำโดย... The Justice Group! สินค้าหมด
เจาะประเด็น หลัก-ฎีกา แพ่งและพาณิชย์ ทันสมัย เล่ม 1 (TJG)
TJG386

ราคาปกติ 200 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 180 บาท

! สินค้าหมด

เจาะประเด็น หลัก-ฎีกา แพ่งและพาณิชย์ ทันสมัย เล่ม 1 (TJG)

จัดทำโดย... The Justice Group! สินค้าหมด
สรุปย่อหลักกฎหมายอาญา (พ.ศ.2556-2557)(ดร.จิตฤดี)
JVV008

ราคาปกติ 575 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 517 บาท

สรุปย่อหลักกฎหมายอาญา (พ.ศ.2556-2557)(ดร.จิตฤดี)

จัดทำโดย... ดร.จิตฤดี วีระเวสส์! สินค้าหมด
คำถาม-คำตอบ อาญา 100 ข้อ ตามแนวคำพิพากษาฏีกาใหม่ล่าสุด พร้อมแนวคิดและวิธีตอบให้ได้คะแนน (TJG)
TJG435


! สินค้าหมด
สรุปย่อหลักกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ เล่ม 1 พ.ศ.2555 (ดร.จิตฤดี )
JVV003

ราคาปกติ 450 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 405 บาท

สรุปย่อหลักกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ เล่ม 1 พ.ศ.2555 (ดร.จิตฤดี )

จัดทำโดย... ดร.จิตฤดี วีระเวสส์! สินค้าหมด
สรุปย่อหลักกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ เล่ม 2 พ.ศ.2555 (ดร.จิตฤดี )
JVV004

ราคาปกติ 450 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 405 บาท

สรุปย่อหลักกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ เล่ม 2 พ.ศ.2555 (ดร.จิตฤดี )

จัดทำโดย... ดร.จิตฤดี วีระเวสส์! สินค้าหมด
สรุปย่อหลักกฏหมาย ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ดร.จิตฤดี )
JVV006

ราคาปกติ 200 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 180 บาท

สรุปย่อหลักกฏหมาย ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ดร.จิตฤดี )

จัดทำโดย... ดร.จิตฤดี วีระเวสส์! สินค้าหมด
สรุปย่อหลักกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ เล่ม 3 พ.ศ.2555 (ดร.จิตฤดี )
JVV005

ราคาปกติ 380 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 342 บาท

สรุปย่อหลักกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ เล่ม 3 พ.ศ.2555 (ดร.จิตฤดี )

จัดทำโดย... ดร.จิตฤดี วีระเวสส์! สินค้าหมด
อ่านเอาเรื่อง ฉบับเตรียมสอบ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (TJG)
TJG432

ราคาปกติ 180 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 171 บาท

อ่านเอาเรื่อง ฉบับเตรียมสอบ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (TJG)

จัดทำโดย... The Justice Group! สินค้าหมด
วิธีตอบข้อสอบกฏหมายที่สมบูรณ์ ประมวลกฏหมาย อาญา ศึกษาจากข้อสอบจริงทั้ง 3 สนามสอบ (TJG)
TJG434


! สินค้าหมด
สรุปย่อหลักกฏหมาย พิเศษ (พ.ศ.2555)(ดร.จิตฤดี )
JVV007

ราคาปกติ 250 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 225 บาท

สรุปย่อหลักกฏหมาย พิเศษ (พ.ศ.2555)(ดร.จิตฤดี )

จัดทำโดย... ดร.จิตฤดี วีระเวสส์! สินค้าหมด
เกร็ดกฎหมายอาญา มาตรา 1-208 / 2556 (สมศักดิ์  เอี่ยมพลับใหญ่)
BAS002

ราคาปกติ 330 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 314 บาท

เกร็ดกฎหมายอาญา มาตรา 1-208 / 2556 (สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่)

จัดทำโดย... สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ผู้พิพากษา! สินค้าหมด
ตะลุยโจทย์... กับฎีกาใหม่ เล่ม 3 (PPJ)
PPJ003

ราคาปกติ 120 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 114 บาท

ตะลุยโจทย์... กับฎีกาใหม่ เล่ม 3 (PPJ)

จัดทำโดย... PPJ GROUP! สินค้าหมด
เกร็ดกฎหมายอาญา มาตรา 209-398 /2556 (สมศักดิ์  เอี่ยมพลับใหญ่)
BAS003

ราคาปกติ 330 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 314 บาท

เกร็ดกฎหมายอาญา มาตรา 209-398 /2556 (สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่)

จัดทำโดย... สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ผู้พิพากษา! สินค้าหมด
เกร็ดกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เล่ม 1 /2556 (สมศักดิ์  เอี่ยมพลับใหญ่)
BAS004

ราคาปกติ 330 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 314 บาท

เกร็ดกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เล่ม 1 /2556 (สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่)

จัดทำโดย... สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ผู้พิพากษา! สินค้าหมด
ประมวลกฎหมายอาญา  ฉบับร้อยกรอง (อารี  อารยวัฒนกุล)
BAS001

ราคาปกติ 200 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 190 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับร้อยกรอง (อารี อารยวัฒนกุล)

จัดทำโดย... อารี อารยวัฒนกุล! สินค้าหมด
ตะลุยโจทย์...กัยฎีกาใหม่ เล่ม 2 (PPJ)
PPJ002

ราคาปกติ 150 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 143 บาท

ตะลุยโจทย์...กัยฎีกาใหม่ เล่ม 2 (PPJ)

จัดทำโดย... PPJ Group! สินค้าหมด
ซ้อมตอบก่อนสอบจริงด้วย ตะลุยโจทย์...กับฏีกาใหม่ เล่ม 1(PPJ)
PPJ001

ราคาปกติ 260 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 247 บาท

ซ้อมตอบก่อนสอบจริงด้วย ตะลุยโจทย์...กับฏีกาใหม่ เล่ม 1(PPJ)

จัดทำโดย... PPJ Group! สินค้าหมด
กฏหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 3 คำอธิบายเกียวกับ ลักทรัพย์ ฉ้อโกง ลักทรัพย์โดยใช้อุบาย วิ่งราวทรัพย์ โกงเจ้าหนี้ (ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์)
KK009


! สินค้าหมด
แนวคำถาม-หลักการตอบ แพ่ง เล่ม 1 วิธีการเขียนตอบขอสังเกตจากฏีกาที่สำคัญและฎีกาใหม่ที่น่าสนใจ (อ.คมสัน)
JA001


! สินค้าหมด
แนวคำถาม-หลักการตอบ แพ่ง เล่ม 3 (อ.คมสัน)
JA006

ราคาพิเศษ 180 บาท

แนวคำถาม-หลักการตอบ แพ่ง เล่ม 3 (อ.คมสัน)

จัดทำโดย... อ.คมสัน อ้นโต้น! สินค้าหมด
แนวคำถาม-หลักการตอบ แพ่ง เล่ม 2 (อ.คมสัน)
JA005

ราคาพิเศษ 170 บาท

แนวคำถาม-หลักการตอบ แพ่ง เล่ม 2 (อ.คมสัน)

จัดทำโดย... อ.คมสัน อ้นโต้น! สินค้าหมด
พร้อมสอบกฎหมายปกครอง (ก้องวิทย์ วัชราภรณ์)
DG018

ราคาปกติ 135 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 129 บาท

พร้อมสอบกฎหมายปกครอง (ก้องวิทย์ วัชราภรณ์)

จัดทำโดย... ก้องวิทย์ วัชราภรณ์! สินค้าหมด
พร้อมสอบ กฎหมายรัฐธรรมนูญ (ก้องวิทย์ วัชราภรณ์)
DG004

ราคาปกติ 110 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 105 บาท

! สินค้าหมด

พร้อมสอบ กฎหมายรัฐธรรมนูญ (ก้องวิทย์ วัชราภรณ์)

จัดทำโดย... ก้องวิทย์ วัชราภรณ์! สินค้าหมด
พร้อมสอบตั๋วเงิน (ก้องวิทย์ วัชราภรณ์)
DG005

ราคาปกติ 140 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 133 บาท

พร้อมสอบตั๋วเงิน (ก้องวิทย์ วัชราภรณ์)

จัดทำโดย... ก้องวิทย์ วัชราภรณ์! สินค้าหมด
The Lecture แพ่ง เล่ม 4 (TJG)
TJG396

ราคาปกติ 100 บาท ลด 15 %

ราคาพิเศษ 85 บาท

The Lecture แพ่ง เล่ม 4 (TJG)

จัดทำโดย... The Success Group! สินค้าหมด
กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 2 (ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์)
KK007

ราคาปกติ 340 บาท ลด 10%

ราคาพิเศษ 306 บาท

กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 2 (ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์)

จัดทำโดย... ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์! สินค้าหมด
พร้อมสอบ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (ก้องวิทย์ วัชราภรณ์)
DG017

ราคาปกติ 120 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 114 บาท

พร้อมสอบ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (ก้องวิทย์ วัชราภรณ์)

จัดทำโดย... ก้องวิทย์ วัชราภรณ์! สินค้าหมด
ทีเด็ดก่อนสอบ ถามตอบจากฏีกาใหม่ ชุด กฎหมายอาญา (กฤษฏา โพธิสาขา)
NBT080


! สินค้าหมด
ฏกหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 3 (ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์)
KK015

ราคาปกติ 320 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 304 บาท

ฏกหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 3 (ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์)

จัดทำโดย... ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์! สินค้าหมด
เตรียมสอบ ประมวนกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ครอบครัว สรุปเนื้อหาสำคัญพร้อมแนวข้อสอบเรียบเรียงตามนัยคำพิภากษาฏีกา (ผู้ช่วยศาสตรจารย์ปริญา ศรีเกตุ)
NBT082


! สินค้าหมด
พร้อมสอบ นิติกรรม-สัญญา-หนี้ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ (ก้องวิทย์ วัชราภรณ์)
DG020

ราคาปกติ 200 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 190 บาท

พร้อมสอบ นิติกรรม-สัญญา-หนี้ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ (ก้องวิทย์ วัชราภรณ์)

จััดทำโดย...ก้องวิทย์ วัชราภรณ์! สินค้าหมด
คู่มือเตรียมสอบ กฏหมายแรงงาน (ทีมงาน พรายกระซิบ)
PNR016

ราคาปกติ 99 บาท

ราคาพิเศษ 95 บาท

คู่มือเตรียมสอบ กฏหมายแรงงาน (ทีมงาน พรายกระซิบ)

จัดทำโดย... ทีมงานพรายกระซิบ! สินค้าหมด
กฏหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ พิมพ์ครั้งที่ 15 แก้ไขเพิ่มเติม (ดร.ทวีเกียรติ)
TMS002

ราคาปกติ 400 ลด 5%

ราคาพิเศษ 380 บาท

! สินค้าหมด

กฏหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ พิมพ์ครั้งที่ 15 แก้ไขเพิ่มเติม (ดร.ทวีเกียรติ)

จััดทำโดย...ดร.ทวีเกรยรติ มีนะกนิษฐ! สินค้าหมด
คำถามและแนวคำตอบ กฎหมายอาญา (ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์)
KK006

ราคาปกติ 240 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 228 บาท

คำถามและแนวคำตอบ กฎหมายอาญา (ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์)

จัดทำโดย... ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์และคณะ! สินค้าหมด
คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 4 (ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์)
KK004

ราคาปกติ 220 บาท ลด 5%

ราคาพิเศษ 209 บาท

คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 4 (ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์)

จัดทำโดย... ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์! สินค้าหมด
คำอธิบาย กฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป (ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์)
KK005

ราคาพิเศษ 490 บาท

คำอธิบาย กฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป (ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์)

จัดทำโดย... ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์! สินค้าหมด
คำอธิบายประมวลกฏหมายอาญาภาคความผิด มาตรา 288 ถึง 366 (พิมพ์ครั้งงที่ 9) (อ.ไกรฤกษ์)
NBT079

ราคาปกติ 260 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 247 บาท

คำอธิบายประมวลกฏหมายอาญาภาคความผิด มาตรา 288 ถึง 366 (พิมพ์ครั้งงที่ 9) (อ.ไกรฤกษ์)

จัดทำโดย... ศาสตราจารย์พิเศษหม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์! สินค้าหมด
เตรียมสอบ วิชากฏหมายหุ้นส่วนและบริษัท สรุปเนื้อหาสำคัญ พร้อมแนวข้อสอบ เรียบเรียงตามนัยคำพิพากษาฏีกาตั้งแต่ต้นถึงปัจจุบัน (ผู้ช่วยศาสตรจารย์ปริญา ศรีเกตุ)
NBT081


! สินค้าหมด
คำอธิบายกฎหมายลักษณะ มรดก (ดร.พินัย)
WC069

ราคาปกติ 380 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 361 บาท

! สินค้าหมด

คำอธิบายกฎหมายลักษณะ มรดก (ดร.พินัย)

จัดทำโดย... ดร.พินัย ณ.นคร! สินค้าหมด
คำอธิบายประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วย มรดก (อ.กีรติ)
NBT048

ราคาปกติ 200 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 190 บาท

คำอธิบายประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วย มรดก (อ.กีรติ)

จัดทำโดย... กีรติ กาญจนรินทร์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา! สินค้าหมด
ถาม-ตอบ มรดก (รองศาสตราจารย์เพิ่มบุญ)
WC124

ราคาปกติ 170 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 162 บาท

! สินค้าหมด

ถาม-ตอบ มรดก (รองศาสตราจารย์เพิ่มบุญ)

จัดทำโดย... รองศาสตราจารย์เพิ่มบุญ แก้วเขียว! สินค้าหมด
พร้อมสอบ ทรัพย์ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ (ก้องวิทย์ วัชราภรณ์)
DG019

ราคาปกติ 165 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 156 บาท

พร้อมสอบ ทรัพย์ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ (ก้องวิทย์ วัชราภรณ์)

จัดทำโดย... ก้องวิทย์ วัชราภรณ์ By KW Group! สินค้าหมด
ย่อหลักกฏหมายครอบครัว (อ.เผ่าพันธ์)
SCP041

ราคาปกติ 100 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 95 บาท

ย่อหลักกฏหมายครอบครัว (อ.เผ่าพันธ์)

จัดทำโดย... เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล,ศุภกิจ แย้มประชา,สมชาย พงษ์พิพัฒนาศิลป์! สินค้าหมด
ตอบข้อสอบกฏหมายอย่างไรให้ได้คะแนน ถาม-ตอบ อาญา (อ.สมชาย)
SCP044

ราคาปกติ 240 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 228 บาท

ตอบข้อสอบกฏหมายอย่างไรให้ได้คะแนน ถาม-ตอบ อาญา (อ.สมชาย)

จัดทำโดย... สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ ผู้พิพากษา! สินค้าหมด
คำอธิบายกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ (อ.ปัญญา)
NBT039

ราคาปกติ 220 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 209 บาท

คำอธิบายกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ (อ.ปัญญา)

จัดทำโดย... อ.ปัญญา ถนอมรอด! สินค้าหมด
ย่อหลักกฏหมายมรดก (อ.ศูภกิจ)
SCP030

ราคาปกติ 100 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 95 บาท

! สินค้าหมด

ย่อหลักกฏหมายมรดก (อ.ศูภกิจ)

จัดทำโดย... ศุภกิจ แย้มประชา,เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล,สมชาย พงษ์พิพัฒนาศิลป์! สินค้าหมด
ถาม-ตอบ อาญา (อ.อรรถวัฒน์)
AVW002

ราคาปกติ 220 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 209 บาท

ถาม-ตอบ อาญา (อ.อรรถวัฒน์)

จัดทำโดย... อรรถวัฒน์ หวังดำรงวงศ์ (กัง) ผู้พิพากษา! สินค้าหมด
คำอธิบาย ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย มรดก (อ.เพรียบ)
WC101

ราคาปกติ 260 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 247 บาท

! สินค้าหมด

คำอธิบาย ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย มรดก (อ.เพรียบ)

จัดทำโดย... อ.เพรียบ หุตางกูร! สินค้าหมด
หลักกฏหมายแพ่งลักษณะ นิติกรรมและสัญญา (ศาสตราจารย์ ดร.จี๊ด)
WC100

ราคาปกติ 250 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 238 บาท

! สินค้าหมด

หลักกฏหมายแพ่งลักษณะ นิติกรรมและสัญญา (ศาสตราจารย์ ดร.จี๊ด)

จัดทำโดย...ศาสตราจารย์ ดร.จี๊ด เศรษฐบุตร! สินค้าหมด
คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ดร.ชาญชัย)
WC072

ราคาปกติ 450 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 428 บาท

! สินค้าหมด

คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ดร.ชาญชัย)

จัดทำโดย.. ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์! สินค้าหมด
ท่องตัวบท จำหลักได้-แม่นฎีกา กฏหมายปกครอง (TJG)
TJG510

ราคาปกติ 180 บาท ลด 15 %

ราคาพิเศษ 153 บาท

ท่องตัวบท จำหลักได้-แม่นฎีกา กฏหมายปกครอง (TJG)

จัดทำโดย... The Success Group! สินค้าหมด
คำอธิบายกฎหมายปกครอง (ดร.ชาญชัย)
WC070

ราคาปกติ 330 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 313 บาท

! สินค้าหมด

คำอธิบายกฎหมายปกครอง (ดร.ชาญชัย)

จัดทำโดย... ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด! สินค้าหมด
คู่มือสอบกฎหมายปกครอง (อ.สุริยา ปานแป้น) พนักงานคดีปกครอง
WC021

ราคาปกติ 330 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 314 บาท

คู่มือสอบกฎหมายปกครอง (อ.สุริยา ปานแป้น) พนักงานคดีปกครอง

จัดทำโดย.. สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์! สินค้าหมด
คำอธิบายประมวลกฏหมายอาญาภาคความผิด มาตรา 288 ถึง 366 (พิมพ์ครั้งงที่ 8) (อ.ไกรฤกษ์)
NBT022

ราคาปกติ 240 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 216 บาท

คำอธิบายประมวลกฏหมายอาญาภาคความผิด มาตรา 288 ถึง 366 (พิมพ์ครั้งงที่ 8) (อ.ไกรฤกษ์)

จัดทำโดย... ศาสตราจารย์พิเศษหม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์! สินค้าหมด
คำอธิบายกฏหมายปกครอง (ภาคทั่วไป) (NTB)
NBT014

110 บาท

ราคาพิเศษ 105 บาท

คำอธิบายกฏหมายปกครอง (ภาคทั่วไป) (NTB)

จัดทำโดย... ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์! สินค้าหมด
ตัวบทแยกองค์ประกอบ ประมวลกฎหมายอาญา (พร้อมตารางเปรียบเทียบฐานความผิดต่างๆ)(อ.วิทยา)
SB372

ราคาปกติ 160 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 152 บาท

! สินค้าหมด

ตัวบทแยกองค์ประกอบ ประมวลกฎหมายอาญา (พร้อมตารางเปรียบเทียบฐานความผิดต่างๆ)(อ.วิทยา)

จัดทำโดย... วิทยา ศรีสมานุวัตร! สินค้าหมด
หลักแพ่งและพาณิชย์ : เรียงตามมาตรา (อ.สุจิต)
SJP005

ราคาปกติ 175 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 166 บาท

หลักแพ่งและพาณิชย์ : เรียงตามมาตรา (อ.สุจิต)

จัดทำโดย...สุจิต ปัญญาพฤกษ์! สินค้าหมด
หลักอาญา (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 9)(อ.สุจิต)
SJP001

ราคาพิเศษ 175 บาท

หลักอาญา (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 9)(อ.สุจิต)

จัดทำโดย.. สุจิต ปัญญาพฤกษ์ ผู้พิพากษา! สินค้าหมด
หลักกฏหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา : เรียงตามมาตรา (อ.สุจิต)
SJP002

ราคาพิเศษ 120 บาท

! สินค้าหมด

หลักกฏหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา : เรียงตามมาตรา (อ.สุจิต)

จัดทำโดย.. สุจิต ปัญญาพฤกษ์ ผู้พิพากษา! สินค้าหมด
คำอธิบาย กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์)
WC080

ราคาปกติ 450 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 427 บาท

คำอธิบาย กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์)

จัดทำโดย... ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด! สินค้าหมด
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับอ้างอิง บรรพ 1 หลักทั่วไป (WC)
WC035

ราคาปกติ 450 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 428 บาท

! สินค้าหมด

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับอ้างอิง บรรพ 1 หลักทั่วไป (WC)

จัดทำโดย...ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล, พรพจน์ เรืองแสงทองกุล, มนต์นภา จารึกสุนทร, ฤทัย พูลสวัสดิ์, อุดมลักษณ์ อุ่นศ! สินค้าหมด
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง (พิมพ์ครั้งที่ 33 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557) (ปกแข็ง) (ดร.ทวีเกียรติ์)
WC032

ราคาปกติ 550 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 523 บาท

! สินค้าหมด

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง (พิมพ์ครั้งที่ 33 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557) (ปกแข็ง) (ดร.ทวีเกียรติ์)

จัดทำโดย... ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ! สินค้าหมด
ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน ถาม - ตอบ แพ่ง อาญา เล่ม 5 จากฎีกาใหม่ถึงปี 2553 (อ.สมชาย)
SCP123

ราคาปกติ 100 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 95 บาท

ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน ถาม - ตอบ แพ่ง อาญา เล่ม 5 จากฎีกาใหม่ถึงปี 2553 (อ.สมชาย)

จัดทำโดย... สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ ผู้พิพากษา! สินค้าหมด
ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน ถาม - ตอบ แพ่ง เล่ม 6 จากฎีกาใหม่ถึงปี 2553 (อ.สมชาย)
SCP122

ราคาปกติ 100 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 95 บาท

! สินค้าหมด

ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน ถาม - ตอบ แพ่ง เล่ม 6 จากฎีกาใหม่ถึงปี 2553 (อ.สมชาย)

จัดทำโดย... สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ ผู้พิพากษา! สินค้าหมด
เจาะหลักฎีกา (ติวเข้ม) The Think Tank คลังสมองประลองวิชา แพ่งและพาณิชย์ เล่ม 1 (TJG)
TJG368


! สินค้าหมด
หลักกฏหมาย อาญา (รศ.ดร.ทวีเกียรติ)
WC062

ราคาปกติ 140 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 133 บาท

หลักกฏหมาย อาญา (รศ.ดร.ทวีเกียรติ)

จัดทำโดย... รศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ! สินค้าหมด
ท่องตัวบท จำหลักได้-แม่นฎีกา ป.อาญา (TJG)
TJG051

ราคาพิเศษ 180 บาท

ท่องตัวบท จำหลักได้-แม่นฎีกา ป.อาญา (TJG)

จัดทำโดย... The Success Group! สินค้าหมด
ท่องตัวบท จำหลักได้-แม่นฎีกา พยานหลักฐาน (TJG)
TJG050

ราคาปกติ 160 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 144 บาท

! สินค้าหมด

ท่องตัวบท จำหลักได้-แม่นฎีกา พยานหลักฐาน (TJG)

จัดทำโดย... The Success Group! สินค้าหมด
แก่นหลักสำคัญการค้าระหว่างประเทศ (สุชาติ  รุ่งทรัพยธรรม)
BAS011

ราคาปกติ 200 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 190 บาท

! สินค้าหมด

แก่นหลักสำคัญการค้าระหว่างประเทศ (สุชาติ รุ่งทรัพยธรรม)

จัดทำโดย... สุชาติ รุ่งทรัพยธรรม อดีตผู้พิพากษา! สินค้าหมด
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด พิมพ์ครั้งที่ 10 (ดร.ทวีเกียรติ)
WC028

ราคาปกติ 270 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 257 บาท

! สินค้าหมด

หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด พิมพ์ครั้งที่ 10 (ดร.ทวีเกียรติ)

จัดทำโดย...รศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ! สินค้าหมด
คำอธิบายกฏหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ (รศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ)
WC055

ราคาปกติ 380 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 361 บาท

! สินค้าหมด

คำอธิบายกฏหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ (รศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ)

จัดทำโดย...รศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ! สินค้าหมด
กฏหมายอาญา ภาคทั่วไป (ปกแข็ง)(ศจ.ดร.คณิต ณ.นคร)
WC066

ราคาปกติ 500 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 475 บาท

! สินค้าหมด

กฏหมายอาญา ภาคทั่วไป (ปกแข็ง)(ศจ.ดร.คณิต ณ.นคร)

จัดทำโดย... ศจ.ดร.คณิต ณ.นคร! สินค้าหมด
คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ 15 (ดร.ทวีเกียรติ)
WC027

ราคาปกติ 290 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 276 บาท

! สินค้าหมด

คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ 15 (ดร.ทวีเกียรติ)

จัดทำโดย...รศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ! สินค้าหมด
คู่มือนักศึกษา เขียนตอบข้อสอบ วิชากฎหมาย ภาคหนึ่ง (พิมพ์ครั้งที่ 4) (TJG)
TJG389

ราคาปกติ 180 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 162 บาท

! สินค้าหมด

คู่มือนักศึกษา เขียนตอบข้อสอบ วิชากฎหมาย ภาคหนึ่ง (พิมพ์ครั้งที่ 4) (TJG)

จัดทำโดย.. คณะวิชาการ The Justice Group! สินค้าหมด
อ่านเอาเรื่อง ฉบับเตรียมสอบ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา แก้ไขเพิ่มเติม ปี 55 (TJG)
TJG411

ราคาปกติ 160 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 144 บาท

! สินค้าหมด

อ่านเอาเรื่อง ฉบับเตรียมสอบ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา แก้ไขเพิ่มเติม ปี 55 (TJG)

จัดทำโดย.. คณะวิชาการ The Justice Group! สินค้าหมด
อ่านเอาเรื่อง ฉบับเตรียมสอบ กฎหมายรัฐธรรมนูญ (ฉบับแก้ไข-ปรับปรุงใหม่) (TJG)
TJG407

ราคาปกติ 180 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 171 บาท

อ่านเอาเรื่อง ฉบับเตรียมสอบ กฎหมายรัฐธรรมนูญ (ฉบับแก้ไข-ปรับปรุงใหม่) (TJG)

จัดทำโดย...คณะวิชาการ The Justice Group! สินค้าหมด
อ่านเอาเรื่อง ฉบับเตรียมสอบ กฎหมายแรงงาน (TJG)
TJG410

ราคาปกติ 150 บาท ลด 20 %

ราคาพิเศษ 120 บาท

อ่านเอาเรื่อง ฉบับเตรียมสอบ กฎหมายแรงงาน (TJG)

จัดทำโดย.. คณะวิชาการ The Justice Group! สินค้าหมด
THE LECTURE ความสำเร็จเหนือคำบรรยาย อาญา เล่ม 1 (TJG)
TJG464

ราคาปกติ 100 บาท ลด 15 %

ราคาพิเศษ 85 บาท

THE LECTURE ความสำเร็จเหนือคำบรรยาย อาญา เล่ม 1 (TJG)

จัดทำโดย... The Success Group! สินค้าหมด
THE BIG STORY อ่านเพื่อสอบ อาญา,แรงงาน,ภาษีอากร,รัฐธรรมนูญ,และปกครอง ภาค 1 (TJG)
TJG436


! สินค้าหมด
THE BIG STORY อ่านเพื่อสอบ แพ่งพาณิชย์ ทรัพย์สอนทางปัญญา การค้าระหว่างประเทศ (TJG)
TJG358

ราคาปกติ 180 บาท ลด 15 %

ราคาพิเศษ 153 บาท

THE BIG STORY อ่านเพื่อสอบ แพ่งพาณิชย์ ทรัพย์สอนทางปัญญา การค้าระหว่างประเทศ (TJG)

จัดทำโดย... The Justic Group! สินค้าหมด
ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ตอน 2 (อ.สมชัย)
SCT001

ราคาพิเศษ 300 บาท

ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ตอน 2 (อ.สมชัย)

จัดทำโดย.. สมชัย ฑีฆาอุตมากร ผู้พิพากษา! สินค้าหมด
คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย มรดก (หม่อมหลวงเฉลิมชัย)
NBT038

ราคาปกติ 220 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 209 บาท

! สินค้าหมด

คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย มรดก (หม่อมหลวงเฉลิมชัย)

จัดทำโดย... หม่อมหลวงเฉลิมชัย เกษมสันต์ อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา! สินค้าหมด
ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ตอน 1 (อ.สมชัย)
SCT004

ราคาพิเศษ 270 บาท

ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ตอน 1 (อ.สมชัย)

จัดทำโดย.. สมชัย ฑีฆาอุตมากร ผู้พิพากษา! สินค้าหมด
คำอธิบายกฏหมายครอบครัว การหมั่น (ดร.รัศฎา)
NPH001

ราคาพิเศษ 100 บาท

คำอธิบายกฏหมายครอบครัว การหมั่น (ดร.รัศฎา)

จัดทำโดย... รองศาสตราจารย์ ดร.รัศฎา เอกบุตร! สินค้าหมด
คำอธิบาย ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด (อ.ประทีป)
NBT024

ราคาปกติ 180 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 171 บาท

คำอธิบาย ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด (อ.ประทีป)

จัดทำโดย.. ประทีป เฉลิมภัทรกุล รองประธานศาลฎีกา! สินค้าหมด
คำอธิบายกฏหมายลักษณะทรัพย์ พิมพ์ครั้งที่ 16 (อ.บัญญัติ)
NBT023

ราคาปกติ 300 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 285 บาท

คำอธิบายกฏหมายลักษณะทรัพย์ พิมพ์ครั้งที่ 16 (อ.บัญญัติ)

จัดทำโดย... ศาสตราจารย์พิเศษ บัญญัติ สุชีวะ! สินค้าหมด
สอบอัยการ ถาม-ตอบ อาญา ฎีกา-ตกสนาม (TJG)
TJG380

ราคาปกติ 100 บาท ลด 15 %

ราคาพิเศษ 85 บาท

สอบอัยการ ถาม-ตอบ อาญา ฎีกา-ตกสนาม (TJG)

จัดทำโดย.. คณะวิชาการ The Justice Group! สินค้าหมด
หลักกฏหมาย หนี้ (อ.ภัทรศักดิ์)
WC040

ราคาปกติ 220 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 209 บาท

! สินค้าหมด

หลักกฏหมาย หนี้ (อ.ภัทรศักดิ์)

จัดทำโดย... อ.ภัทรศักดิ์ วรรณแสง อธิบดีผู้พิพากศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง! สินค้าหมด
คำอธิบายประมวลกฏหมายแพ่งพาณิชย์ หนี้ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (ผ.ศจ.ดร.พรรณรายรัตน์)
WC041

ราคาปกติ 220 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 209 บาท

! สินค้าหมด

คำอธิบายประมวลกฏหมายแพ่งพาณิชย์ หนี้ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (ผ.ศจ.ดร.พรรณรายรัตน์)

จัดทำโดย...ผ.ศจ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์! สินค้าหมด
คำอธิบายเรียงมาตรา กฏหมายลักษณะ ห้างหุ้นส่วนและบริษัท (รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์ชนก)
WC126

ราคาปกติ 420 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 399 บาท

! สินค้าหมด

คำอธิบายเรียงมาตรา กฏหมายลักษณะ ห้างหุ้นส่วนและบริษัท (รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์ชนก)

จัดทำโดย... รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์ชนก รัตโนสถ! สินค้าหมด
ถาม-ตอบ หนี้ (รศ.ดร.สุนทร)
WC064

ราคาปกติ 180 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 171 บาท

! สินค้าหมด

ถาม-ตอบ หนี้ (รศ.ดร.สุนทร)

จัดทำโดย... รศ.ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์! สินค้าหมด
ความรู้กฏหมายทั่วไป คำอธิบาย วิชากฏหมายแพ่ง : หลักทั่วไป (รศ.สมยศ)
WC061

ราคาปกติ 180 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 171 บาท

! สินค้าหมด

ความรู้กฏหมายทั่วไป คำอธิบาย วิชากฏหมายแพ่ง : หลักทั่วไป (รศ.สมยศ)

จัดทำโดย... รศ.สมยศ เชื้อไทย! สินค้าหมด
หลักกฏหมาย ตัวแทน นายหน้า (ผศ.ธานี)
WC058

ราคาปกติ 140 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 133 บาท

หลักกฏหมาย ตัวแทน นายหน้า (ผศ.ธานี)

จัดทำโดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธานี วรภัทร์! สินค้าหมด
คำอธิบาย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน (ศ.ดร.ไผทชิต)
WC052

ราคาปกติ 360 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 342 บาท

! สินค้าหมด

คำอธิบาย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน (ศ.ดร.ไผทชิต)

จัดทำโดย... ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร! สินค้าหมด
ตัวแทน-นายหน้า (ศ.ดร.ไผทชิต)
WC051

340 ลด 5%

ราคาพิเศษ 323 บาท

! สินค้าหมด

ตัวแทน-นายหน้า (ศ.ดร.ไผทชิต)

จัดทำโดย... ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร! สินค้าหมด
คำอธิบาย ยืม ฝากทรัพย์ (อ.ไผทชิต)
WC044

ราคาปกติ 260 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 247 บาท

คำอธิบาย ยืม ฝากทรัพย์ (อ.ไผทชิต)

จัดทำโดย.. ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร! สินค้าหมด
ฎีกา อาญา อัจฉริยะ (ปกแข็ง) (TJG)
TJG289

ราคาปกติ 680 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 612 บาท

ฎีกา อาญา อัจฉริยะ (ปกแข็ง) (TJG)

จัดทำโดย... คณะวิชาการ The Justice Group! สินค้าหมด
บันทึกทอง 70 ปี อ.รชฎ เจริญฉ่ำ (TJG)
TJG296

ราคาพิเศษ 600 บาท

บันทึกทอง 70 ปี อ.รชฎ เจริญฉ่ำ (TJG)

จัดทำโดย... คณะวิชาการ The Justice Group! สินค้าหมด
40  พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา เล่ม 2 (TJG)
TJG320

ราคาปกติ 580 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 522 บาท

40 พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา เล่ม 2 (TJG)

จัดทำโดย... คณะวิชาการ The Justice Group