หมวดสินค้า
รางวัลเว็ปไซด์ยอดนิยม
 
Advertising

เพิ่มเพื่อน 

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ DVD ติว ภาค ก สำนักงาน กพ

รวมคำบรรยายเนติบัณฑิต ภาค 2/68 ปี 2558

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมศุลกากร

คู่มือสอบ ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK สำนักงาน ปปง

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ CPA TAX AUDITOR ผู้ตรวจสอบบัญชี

คู่มือ ข้อสอบ E-BOOK การไฟฟ้าฝายผลิต กฟผ

 คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ E-BOOK  นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวช

www.fb.com/sheetram/
ข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Sheetram.com
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่หน้า ม.ราม 1
ศูนย์รวมคู่มือสอบเข้า
ทุกหน่วยงานราชการ
จดทะเบียนพาณิชย์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ผลิตท่านใดต้องการให้
ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อ

08-5967-9080
0-25141422
ทั้งหนังสือคู่มือเตรียมสอบ
vcd , กวดวิชาต่างๆ
ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ
ข้อมูลสถิติ Web Rank
User Online
website statistics
คู่มือเตรียมสอบ ENT PAT GAT ออกใหม่ !!!


! สินค้าหมด
คู่มือเตรียมสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (HI-ED)
HE406

ราคาปกติ 125 บาท

ราคาพิเศษ 119 บาท

! สินค้าหมด

คู่มือเตรียมสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (HI-ED)

จัดทำโดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศ สิทธิโกศล! สินค้าหมด
คู่มือเตรียมสอบ ความถนัดทั่วไป GAT ภาษาไทย (HI-ED)
HE405

ราคาปกติ 90 บาท

ราคาพิเศษ 90 บาท

! สินค้าหมด

คู่มือเตรียมสอบ ความถนัดทั่วไป GAT ภาษาไทย (HI-ED)

จัดทำโดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์สอางค์ ดำเนินสวัสดิ์! สินค้าหมด
รวมสุดยอดข้อสอบ เตรียมสอบ PAT 2 ฟิสิกส์ (HI-ED)
HE404

ราคาปกติ 125 บาท

ราคาพิเศษ 119 บาท

! สินค้าหมด

รวมสุดยอดข้อสอบ เตรียมสอบ PAT 2 ฟิสิกส์ (HI-ED)

จัดทำโดย... อ.ช่วง ทมทิตชงค์ และคณะ! สินค้าหมด
คู่มือเตรียมสอบ General Aptitude Test GAT (HI-ED)
HE403

ราคาปกติ 110 บาท

ราคาพิเศษ 105 บาท

! สินค้าหมด

คู่มือเตรียมสอบ General Aptitude Test GAT (HI-ED)

จัดทำโดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์สอางค์ ดำเนินสวัสดิ์ และ อ.กรองแก้ว ซาบารา! สินค้าหมด
รวมสุดยอดข้อสอบ เตรียมสอบ PAT 2 เคมี (HI-ED)
HE402

ราคาปกติ 145 บาท

ราคาพิเศษ 138 บาท

! สินค้าหมด

รวมสุดยอดข้อสอบ เตรียมสอบ PAT 2 เคมี (HI-ED)

จัดทำโดย... อ.สุทัศน์ ไตรสถิตวร และ รศ.สมศักดิ์ วรมงคลชัย! สินค้าหมด
รวมโจทย์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ความถนัดทางวิชาชีพครูและวัดแววความเป็นครู PAT 5 (HI-ED)
HE338

ราคาปกติ 155 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 147 บาท

! สินค้าหมด

รวมโจทย์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ความถนัดทางวิชาชีพครูและวัดแววความเป็นครู PAT 5 (HI-ED)

จัดทำโดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี ตรีทิเพนทร์! สินค้าหมด
รวมสุดยอดข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย PAT 2 เคมี (HI-ED)
HE329

ราคาปกติ 145 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 138 บาท

! สินค้าหมด

รวมสุดยอดข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย PAT 2 เคมี (HI-ED)

จัดทำโดย...อ.สุนัย ไตรสถิตวร และ รศ.ดร.สมศักดิ์ วรมงคลชัย! สินค้าหมด
ติวโจทย์ข้อสอบเข้ามหาลัยความถนัดทางสถาปัตยกรรมรวมข้อสอบ 1000 ข้อ (HI-ED)
HE339

ราคาปกติ 180 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 171 บาท

ติวโจทย์ข้อสอบเข้ามหาลัยความถนัดทางสถาปัตยกรรมรวมข้อสอบ 1000 ข้อ (HI-ED)

จัดทำโดย... อ.อนวัช กล้วยไม้ ณ อยุธยา! สินค้าหมด
คู่มือสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม (HI-ED)
HE332

ราคาปกติ 110 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 105 บาท

คู่มือสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม (HI-ED)

จัดทำโดย...อ.อนวัช กล้วยไม้ ณ.อยุธยา! สินค้าหมด
คัมภีร์พิชิตฉบับสมบูรณ์ คณิตศาสตร์ ENTRANCE ม.4-5-6 (พ.ศ. พัฒนา)
PP076

ราคาปกติ 369 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 350 บาท

! สินค้าหมด

คัมภีร์พิชิตฉบับสมบูรณ์ คณิตศาสตร์ ENTRANCE ม.4-5-6 (พ.ศ. พัฒนา)

จัดทำโดย จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง! สินค้าหมด
รวมสุดยอดข้อสอบ เตรียมสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ (HI-ED)
HE334

ราคาปกติ 125 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 119 บาท

รวมสุดยอดข้อสอบ เตรียมสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ (HI-ED)

จัดทำโดย...อ.ช่วง ทมชิตชงค์และคณะ! สินค้าหมด
รวมโจทย์ข้อสอบเข้า มหาวิทยาลัย ความถนัดทางวิศวกรรม PAT 3 (HI-ED)
HE331

ราคาปกติ 125 บาท

ราคาพิเศษ 119 บาท

รวมโจทย์ข้อสอบเข้า มหาวิทยาลัย ความถนัดทางวิศวกรรม PAT 3 (HI-ED)

จัดทำโดย... รองศาสตราจารย์สมัย เหล่าวานิชย์และคณะ! สินค้าหมด
รวมโจทย์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย (HI-ED)
HE336

ราคาปกติ 165 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 157 บาท

! สินค้าหมด

รวมโจทย์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย (HI-ED)

จัดทำโดย... รองศาสตราจารย์วัลลภา วิทยารักษ์! สินค้าหมด
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สถาปัตยกรรม ฉบับรวมหลาย พ.ศ. (Hi-Ed)
HE288

ราคาปกติ 125 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 119 บาท

เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สถาปัตยกรรม ฉบับรวมหลาย พ.ศ. (Hi-Ed)

จัดทำโดย อาจารย์โชดก เก่งเขตรกิจ! สินค้าหมด
คู่มือเตรียมสอบ O-NET ม.6 ฉบับสมบูรณ์ (HI-ED)
HE333

ราคาปกติ 185 บาท ลด 5 %

ราคาพิเศษ 176 บาท

คู่มือเตรียมสอบ O-NET ม.6 ฉบับสมบูรณ์ (HI-ED)

จัดทำโดย...อ.ผาณิติก์ วิไลสูงเนินและคณะ

VCD ติว ENT PAT GAT แนะนำ !!!


! สินค้าหมด
VCD เฉลยข้อสอบ PAT 1 ( ความถนัดทางคณิตศาสตร์) ครั้งที่ 1 เข้ามหาวิทยาลัย (ไอสไตน์เฮ้าส์)
EH031

ราคาปกติ 235 บาท

ราคาพิเศษ 210 บาท

! สินค้าหมด

VCD เฉลยข้อสอบ PAT 1 ( ความถนัดทางคณิตศาสตร์) ครั้งที่ 1 เข้ามหาวิทยาลัย (ไอสไตน์เฮ้าส์)

จัดทำโดย... สถาบันไอสไตน์เฮ้าส์! สินค้าหมด
VCD เฉลยข้อสอบ PAT 2 ( ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) ครั้งที่ 1 เข้ามหาวิทยาลัย (ไอสไตน์เฮ้าส์)
EH030

ราคาปกติ 235 บาท

ราคาพิเศษ 210 บาท

VCD เฉลยข้อสอบ PAT 2 ( ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) ครั้งที่ 1 เข้ามหาวิทยาลัย (ไอสไตน์เฮ้าส์)

จัดทำโดย... สถาบันไอสไตน์เฮ้าส์! สินค้าหมด
VCD เฉลยข้อสอบ GAT (ความถนัดทั่วไป) ครั้งที่ 1 เข้ามหาวิทยาลัย (ไอสไตน์เฮ้าส์)
EH018

ราคาปกติ 235 บาท

ราคาพิเศษ 210 บาท

VCD เฉลยข้อสอบ GAT (ความถนัดทั่วไป) ครั้งที่ 1 เข้ามหาวิทยาลัย (ไอสไตน์เฮ้าส์)

จัดทำโดย... สถาบันไอสไตน์เฮ้าส์! สินค้าหมด
DVD ติวคณิตศาสตร์ ENTRANCE ANET (มีนาคม 50) (HOT-ED)
HO009

ราคาปกติ 275 บาท ลด 15 %

ราคาพิเศษ 234 บาท

DVD ติวคณิตศาสตร์ ENTRANCE ANET (มีนาคม 50) (HOT-ED)

จัดทำโดย.. HOT-ED! สินค้าหมด
VCD เจาะข้อสอบ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (ไอสไตน์เฮ้าส์)
EH017

ราคาปกติ 235 บาท ลด 10 %

ราคาพิเศษ 210 บาท

VCD เจาะข้อสอบ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (ไอสไตน์เฮ้าส์)

จัดทำโดย... สถาบันไอสไตน์เฮ้าส์! สินค้าหมด
VCD กวดวิชา ความถนัดทางสถาปัตย์ ชุด 6 แผ่น (TC)
TC018

ราคาเต็ม 1,800 บาท ลด 30%

ราคาพิเศษ 1,260 บาท

VCD กวดวิชา ความถนัดทางสถาปัตย์ ชุด 6 แผ่น (TC)

ผู้ผลิต... อ.ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล วทบ. จุฬาฯ (เกียรตินิยม), M.B.A. จุฬาฯ (SASIN) สถาบันติวเตอร์ เซ็นเตอร์! สินค้าหมด
VCD กวดวิชา ติวโจทย์คณิตศาสตร์ ม.4-5-6 ชุด 6 แผ่น (TC)
TC025

ราคาเต็ม 1,800 บาท ลด 30%

ราคาพิเศษ 1,260 บาท

VCD กวดวิชา ติวโจทย์คณิตศาสตร์ ม.4-5-6 ชุด 6 แผ่น (TC)

ผู้ผลิต... อ.ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล วทบ. จุฬาฯ (เกียรตินิยม), M.B.A. จุฬาฯ (SASIN) สถาบันติวเตอร์ เซ็นเตอร์! สินค้าหมด
VCD ติว ระบบจำนวนจริง (ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์ 2)(HOT-ED)
HO705

ราคาปกติ 195 บาท ลด 15 %

ราคาพิเศษ 166 บาท

VCD ติว ระบบจำนวนจริง (ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์ 2)(HOT-ED)

จัดทำโดย... HOT-ED! สินค้าหมด
VCD ติว ตรรกศาสตร์ (ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์ 1)(HOT-ED)
HO704

ราคาปกติ 195 บาท ลด 15 %

ราคาพิเศษ 166 บาท

VCD ติว ตรรกศาสตร์ (ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์ 1)(HOT-ED)

จัดทำโดย... HOT-ED! สินค้าหมด
ซีดีรอมมัลติมีเดีย ชุด Top GPA วิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ (GM)
GM254

ราคาปกติ 400 บาท ลด 30 %

ราคาพิเศษ 280 บาท

ซีดีรอมมัลติมีเดีย ชุด Top GPA วิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ (GM)

จัดทำโดย...Genesis Media! สินค้าหมด
ซีดีรอมมัลติมีเดีย ชุด Top GPA วิชาวัดแววความเป็นครู (GM)
GM255

ราคาปกติ 400 บาท ลด 30 %

ราคาพิเศษ 280 บาท

ซีดีรอมมัลติมีเดีย ชุด Top GPA วิชาวัดแววความเป็นครู (GM)

จัดทำโดย...Genesis Media! สินค้าหมด
VCD ติว เซต (ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์ 2)(HOT-ED)
HO701

ราคาปกติ 145 บาท

ราคาพิเศษ 123 บาท

VCD ติว เซต (ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์ 2)(HOT-ED)

จัดทำโดย... HOT-ED! สินค้าหมด
VCD ทบทวนและติวข้อสอบ ม.4 ม.5 เพื่อเตรียมตัวสอบ GAT PAT และโควตาตรงของทุกสถาบัน(แผ่นที่ 6612-6699 )(รวม 31 แผ่น)(อ.อดิเรก)
DR101


! สินค้าหมด
VCD ติวการประยุกต์ 1 ม.1 (แผ่นที่ 1101) (อ.อดิเรก)
DR007

ราคาปก 150 บาท

ราคาพิเศษ 69 บาท

VCD ติวการประยุกต์ 1 ม.1 (แผ่นที่ 1101) (อ.อดิเรก)

ผู้ผลิต.. อ.อดิเรก เนตยานันท์! สินค้าหมด
VCD ติว เมตริกซ์ (ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์ 1) (HOT-ED)
HO725

ราคาปกติ 275 บาท ลด 15 %

ราคาพิเศษ 234 บาท

VCD ติว เมตริกซ์ (ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์ 1) (HOT-ED)

จัดทำโดย... HOT-ED

ติวออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เนท !!!


! สินค้าหมด
HOT-IT เรียน online ผ่านทางอินเตอร์เนท Login 10 วัน 1 user [แบบไม่จำกัดวิชาและอาจารย์ผู้สอน] (HO)
HOT001


! สินค้าหมด
HOT-IT เรียน online ผ่านทางอินเตอร์เนท Login 30 วัน 1 user [แบบไม่จำกัดวิชาและอาจารย์ผู้สอน] (HO)
HOT002


! สินค้าหมด
HOT-IT เรียน online ผ่านทางอินเตอร์เนท Login 120 วัน 3 user [แบบไม่จำกัดวิชาและอาจารย์ผู้สอน] (HO)
HOT003