หมวดสินค้าหลัก

POL1100 / PS103 สรุปรัฐศาสตร์ทั่วไป

ผู้เข้าชม 14,063 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : POL1100S
  • ราคาพิเศษ : 48 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

POL1100 / PS103 สรุปรัฐศาสตร์ทั่วไป

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 เรื่องราวของวิทยาการรัฐศาสตร์
บทที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ
บทที่ 3 วิวัฒนาการและรูปแบบแห่งการจัดองค์การทางการเมือง
บทที่ 4 ที่มาและจุดมุ่งหมายของรัฐ
บทที่ 5 รัฐธรรมนูญ
บทที่ 6 รูปแบบการปกครอง
บทที่ 7 ความคิดทางการเมือง
บทที่ 8 การปกครองระบอบประชาธิปไตย
บทที่ 9 รัฐสภา (ฝ่ายนิติบัญญัติ)
บทที่ 10 การแสดงออกซึ่งวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกา
บทที่ 11 พรรคการเมือง
บทที่ 12 การพัฒนาทางการเมือง
บทที่ 13 การมีส่วนร่วมทางการเมือง
บทที่ 14 พละกำลังอำนาจและความมั่นคง
บทที่ 15 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
บทที่ 16 รัฐประศาสนศาสตร์

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด POL1100 / PS103

Close หน้าต่างนี้
Go Top