หมวดสินค้าหลัก

LAW 2012 กฏหมายประกันภัย บรรยายเนื้อหาและข้อสอบ VDO/MP3 (BR)

ผู้เข้าชม 9,758 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW2012BR
  • ราคาพิเศษ : 150 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW 2012 กฏหมายประกันภัย บรรยายเนื้อหาและข้อสอบ VDO/MP3 (BR) 

สื่อการเรียนการสอน CD-ROM (เปิดกับ Computer เท่านั้น)
-เนื้อหาตรงตามหลักสูตร
-สรุปสั้น ตรงประเด็นที่ออกสอบ
-บรรยายด้วย VCD เข้าใจง่าย ดูสดเหมือนเข้าเรียน
-แนะนำการตอบคำถามแบบอัตนัย
-แจกตัวบทกฎหมายเพื่อใช้ท่องประกอบการเรียน
-เฉลยข้อสอบแบบเจาะประเด็น เน้นวิธีเขียนให้ได้ G

  เนื่อหา
-สัญญาวินาศภัยประกันภัย
-สิทธิหน้าที่ของผู้รับประกันวินาศภัย
-สิทธิหน้าที่ของผู้เอาประกันวินาศภัย
-ข้อยกเว้นความรับผิดชอบผิด
-สัญญาประกันชีวิต
-สิทธิและหน้าที่ของผู้รับประกันภัย
-สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย
-ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัยฯลฯ
 
เหมาะสำหรับ
 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ผู้เตรียมสอบกฏหมาย เนติบัณฑิต ปริญญาโท
 เพื่อใช้ประกอบความรู้ในชีวิตประจำวัน
 ผู้มีเวลาเตรียมตัวน้อย
 จำเป็นแม้ผู้เข้าเรียนสม่ำเสมอเพื่อสรุปประเด็น
สื่อการเรียนการสอน ที่ทดสอบแล้วว่าได้ผลจริง
จัดทำโดย..ชมรมบัณฑิตรามคำแหง
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW2012 / LA212 / LW212

Close หน้าต่างนี้
Go Top