หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่การเกษตร กรมป่าไม้ ล่าสุดปี 57 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,487 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT270
  • ราคาพิเศษ : 259 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่การเกษตร กรมป่าไม้ ล่าสุดปี 57 (NVT)
 
จัดทำ     :  มิถุนายน 2557
จำนวน   :  471 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download
 
 
** อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช่หนังสือ เป็น PDF Flie ไม่มีหนังสือส่งให้ทางไปรษณีย์ DOWNLOAD อย่างเดียว **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
ประวัติความเป็นมา กรมป่าไม้                    
วันสำคัญทางป่าไม้                         
นโยบายป่าไม้แห่งชาติ                     
วิสัยทัศน์กรมป่าไม้                         
พันธกิจ                             
อำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้                     
ภารกิจของกรมป่าไม้                     
หน่วยปฏิบัติงานภาคสนามของกรมป่าไม้                 
ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้                     
พรบ.ป่าไม้                         
พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ                     
พรบ.สวนป่า                         
แนวข้อสอบ พรบ.ป่าไม้                     
แนวข้อสอบ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ                 
แนวข้อสอบ พรบ.สวนป่า                     
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547        
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547    

ส่วนที่ 2 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
ความหมายของการเกษตร                    
ส่วนต่างๆ ของต้นพืช (ลำต้น ใบ และราก)                
ส่วนต่างๆ ของต้นพืช (ดอก ผล และเมล็ด)            
สิ่งแวดล้อมของพืช                        
การใช้พื้นที่เพื่อการเกษตร                    
การดำเนินงานการเกษตร                    
การให้น้ำแก่พืช                        
ธาตุอาหารของพืช (Plants Nutrition)            
ปุ๋ย                        
ศัตรูพืช                        
การปรับปรุงพันธุ์พืช                    
การขยายพันธุ์พืชแบบใช้เพศ (Sexual Paropagation)    
การขยายพันธุ์พืชแบบไม่ใช้เพศ (Asexual Propagation)    
อาหารและการให้อาหาร                
กุ้ง (Shrimp)                    
ไก่                    
การเพาะเห็ดฟาง                    
Greenhouse                

ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับงานการเกษตรและการพัฒนาที่ดิน
แนวทางการวางแผนและออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในไร่นา    
ดินและการกำเนิดดิน                        
การสำรวจและการจำแนกดิน                    
ความรู้ด้านดินดาน                         
การบริหารจัดการพื้นที่ทิ้งร้าง                    
การอนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาดเท                    
การจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน                
การจัดการดินทราย                         
การจัดการดินลูกรัง                         
ปัญหาเกี่ยวกับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน             
ด้านการปรับปรุงและบำรุงดิน                    
ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย                        
ปุ๋ยทางดิน-ปุ๋ยทางใบ                    
ความสำคัญของดินและปุ๋ย                    
การใช้สารปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่เกษตรกรรม            
วิธีการผสมปุ๋ยเคมีให้ได้ตามผลวิเคราะห์ดิน            
การเตรียมดินปลูกพืช                    

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
การปลูกข้าวหอมมะลิ ในระบบอินทรีย์            
การปรับปรุงดินเพื่อผลผลิตกาแฟ            
การบำรุงดินเพื่อผลผลิตถั่วเหลือง            
ดินและปุ๋ยมันสำปะหลัง                

การเพาะชำกล้าไม้

ส่วนที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบข้าราชการพลเรือน                
การบริหารราชการแผ่นดิน                
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
แนวข้อสอบ ระเบียบข้าราชการพลเรือน            
แนวข้อสอบ การบริหารราชการแผ่นดิน            
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง

แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับงานการเกษตร

 
 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 

 

 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมป่าไม้

Close หน้าต่างนี้
Go Top