หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมป่าไม้ ล่าสุดปี 57 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,450 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT268
  • ราคาพิเศษ : 259 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมป่าไม้ ล่าสุดปี 57 (NVT)
 
จัดทำ     :  มิถุนายน 2557
จำนวน   :  330 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download
 
 
** อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช่หนังสือ เป็น PDF Flie ไม่มีหนังสือส่งให้ทางไปรษณีย์ DOWNLOAD อย่างเดียว **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
ประวัติความเป็นมา กรมป่าไม้                            
วันสำคัญทางป่าไม้                                 
นโยบายป่าไม้แห่งชาติ                             
วิสัยทัศน์กรมป่าไม้                                 
พันธกิจ                                     
อำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้                             
ภารกิจของกรมป่าไม้                             
หน่วยปฏิบัติงานภาคสนามของกรมป่าไม้                         
ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้                             
พรบ.ป่าไม้                                 
พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ                             
พรบ.สวนป่า                                 
แนวข้อสอบ พรบ.ป่าไม้                             
แนวข้อสอบ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ                         
แนวข้อสอบ พรบ.สวนป่า                             
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547        

ส่วนที่ 2 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์            
ประวัติของคอมพิวเตอร์                
ระบบคอมพิวเตอร์  (Computer System)            
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์        
เลขฐานในเครื่องคอมพิวเตอร์                
ระบบฐานข้อมูล และการใช้ฐานข้อมูล            
แฟ้มข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูล            
การจัดการของแฟ้มข้อมูล  (File Organizing)        
ประเภทการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์            
ระบบฐานข้อมูลและการใช้ฐานข้อมูล            
ระบบเครือข่าย                    
อินเตอร์เน็ต  (Internet)                  
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                
ประเภทข่าวสารข้อมูล                
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology – IT)    
โปรแกรมประยุกต์ใช้งานประเภทต่างๆ            
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์                
ไวรัสคอมพิวเตอร์  (Computer Virus)            
ไมโครซอฟท์ เวิร์ด (Microsoft Word)            
ไมโครซอฟท์ เอ็กเซล (Microsoft Excel)            
ไมโครซอฟท์  พาวเวอร์พ้อยท์ (Microsoft PowerPoint)    

ส่วนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                

ส่วนที่ 4 ตัวอย่างแนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ Microsoft  Excel                            
แนวข้อสอบ Microsoft  Word                            
แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint                        
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1                        
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2                         
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3    
                    
ส่วนที่ 5 ความรู้ความเข้าใจในงานธุรการ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณและงานพัสดุ            
การบริหารงานพัสดุ                                 
ทักษะการรวบรวมและการจัดการข้อมูล                         
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548            
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548    
แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจงานธุรการ  งานสารบรรณ และงานพัสดุ       
     

 
 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 

 

 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมป่าไม้

Close หน้าต่างนี้
Go Top