หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบตำรวจท่องเที่ยว (ชั้นประทวน) กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (NVT)

ผู้เข้าชม 9,589 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT248
  • ราคาพิเศษ : 259 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบตำรวจท่องเที่ยว (ชั้นประทวน) กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (NVT)
 
จัดทำ     :  พฤษภาคม 2557
จำนวน   :  393 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว            
ประวัติความเป็นมา                        
อำนาจหน้าที่                        
แผนภูมิโครงสร้างของ บก.ทท.                    
วิสัยทัศน์                            
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ บก.ทท.                
สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554    

ส่วนที่ 2 ความรู้ความสามารถทั่วไป
อนุกรมหรือเลขเรียงลำดับ                 
เงื่อนไขภาษา                    
อุปมาอุปไมย                     
เงื่อนไขสัญลักษณ์                    
คณิตศาสตร์ทั่วไป                     
การวิเคราะห์สรุปเหตุผลทางโอเปอร์เรต             
ตาราง กราฟและแผนภูมิ                 
แบบทดสอบการอ่านข้อมูลจากตาราง             

ส่วนที่ 3 ความรู้ด้านภาษาไทย
การใช้คำ                         
การใช้คำราชาศัพท์                     
การสรุปใจความ                      
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย                 
การเขียนสะกดการันต์                 
ประโยค                         
ลักษณะภาษา                      
การใช้ภาษา                     
คำเป็นคำตาย                     
คำเชื่อม                         
การสะกดคำ                     
การเขียนภาษาให้ถูกต้อง                 
การเรียงประโยค                     
บทความสั้น                     
บทความยาว                     

ส่วนที่ 4 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ        
GRAMMAR AND VOCABULARY        
VOCABULARY                
Reading Comprehension            
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว        
ภาษาอังกฏษเกี่ยวกับ การกล่าวทักทาย         
ภาษาอังกฏษเกี่ยวกับ การแนะนำตัว         
ภาษาอังกฏษเกี่ยวกับ การกล่าวถึงลักษณะบุคคล     
ภาษาอังกฏษเกี่ยวกับ ลักษณะเฉพาะตัว         
ภาษาอังกฏษเกี่ยวกับ งานจราจร         
ภาษาอังกฏษเกี่ยวกับ งานสายตรวจ         
ภาษาอังกฏษเกี่ยวกับ งานธุรการ         
ภาษาอังกฏษเกี่ยวกับ งานสอบสวน         
ภาษาอังกฏษเกี่ยวกับ งานสืบสวน         
ภาษาอังกฏษเกี่ยวกับ การสอบถามเรื่องทั่วไป     
ภาษาอังกฏษเกี่ยวกับ การบอกทิศทาง        
ภาษาอังกฏษเกี่ยวกับ การนัดหมาย         
ภาษาอังกฏษเกี่ยวกับ วันเดือนปีและเวลา         

ส่วนที่ 5 สังคมเศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
ความรู้เกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน          

ส่วนที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน          

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 

 

 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจท่องเที่ยว

Close หน้าต่างนี้
Go Top