หมวดสินค้าหลัก

LAW 2001 สรุป+ข้อสอบ กฏหมายแพ่งและทรัพย์ (UG)

ผู้เข้าชม 10,198 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW2001UG
  • ราคาพิเศษ : 135 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW 2001 สรุป+ข้อสอบ กฏหมายแพ่งและทรัพย์ (UG)

สารบัญ

*ส่วนที่ 1 ทรัพย์และการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์*
-ทรัพย์และทรัพย์ส่วนควบ
-อุปกรณ์กับดอกผล
-การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม
-การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยนิติกรรม
-การจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์เป็นทางเสียเปรียบ
-บุคคลหลายคนเรียกอสังหาริมทรัพย์เดียวกัน
*ส่วนที่ 2 สาธารณสมบัติของแผ่นดินการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์*
-สาธารณสมบัติของแผ่นดินการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
-ที่งอกริมตลิ่ง
-สร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่น
-สร้างโรงเรือนรุกร้ำที่ดินของผู้อื่น
-ข้อเปรียบเทียบระหว่างการสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นกับสร้างโรงเรือนรุกร้ำในที่ดินของผู้อื่น
-สร้างโรงเรือนในที่ดินของตนด้วยสัมภาระผู้อื่น
-เอาสังหาริมทรัพย์มารวมและใช้สัมภาระของบุคคลอื่นหลักการได้ทรัพย์สินมาโดยสุจริต
-ได้มาโดยนิติกรรมอันเป็นโมฆียะ
-ซื้อทรัพย์สินจากพ่อค้า
-ซื้อทรัพย์สินในการขายทอดตลาดตามคำสั่งของศาล
*ส่วนที่ 3 แดนแห่งกรรมสิทธิ์ การใช้กรรมสิทธิ์ และกรรมสิทธิ์รวม
-แดนแห่งกรรมสิทธิ์ การใช้กรรมสิทธิ์ทางจำเป็น
-ข้อจำกัดสิทธิ์เจ้าของอสังหาริมทรัพย์
*ส่วนที่ 4 สิทธิครอบครอง ภาระจำยอม*
1.การได้มาซึ่งสิทธิครอบครอง
-การได้มาซึ่งสิทธิ์ครอบครอง(บทสันนิษฐานของกฏหมาย)
-สิทธิของผู้ครองครอง(การฟ้องเรียกคืนการครอบครอง)
2.การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์
-ลักษณะและการได้มาซึ่งภาระจำยอม
-สิทธิหน้าที่ของเจ้าของสามยทรัพย์และเจ้าของภารยทรัพย์
-ความระงับสิ้นไปของภาระจำยอม
จัดทำโดย... UPDATE GROUP

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW2001 / LA201 / LW204

Close หน้าต่างนี้
Go Top