หมวดสินค้าหลัก

HRM2101 / HR201 สรุปการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผู้เข้าชม 11,319 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : HRM2101S
  • ราคาพิเศษ : 54 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

HRM2101 / HR201 สรุปการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 บทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 2 การวางแผนกำลังคน
บทที่ 3 การสรรหาบุคลากร
บทที่ 4 การคัดเลือก
บทที่ 5 การบรรจุ
บทที่ 6 ระเบียบวินัยของพนักงาน
บทที่ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 8 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 9 การบริหารค่าตอบแทน
บทที่ 10 สุขภาพและความปลอดภัย
บทที่ 11 แรงงานสัมพันธ์
บทที่ 12 ระบบข้อมูลการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด HRM2101 / HR201

Close หน้าต่างนี้
Go Top