หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ นิติกร กรมป่าไม้ ปี 57 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,537 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT124
  • ราคาพิเศษ : 249 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ นิติกร กรมป่าไม้  ปี 57
จัดทำ     :  ธันวาคม 2556 
จำนวน   :  591 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download **ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ** 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ
1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กรมป่าไม้    
ประวัติความเป็นมา กรมป่าไม้
วันสำคัญทางป่าไม้
อธิบดีกรมป่าไม้
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมป่าไม้
นโยบายป่าไม้
ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
ประเภทป่าไม้
ป่าชุมชน
การบริหารป่าชุมชน
การจัดการป่าชุมชน
การปลูกและรักษาต้นไม้
2) กฎหมายสารบัญญัติ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประมวลกฎหมายอาญา
3) กฎหมายวิธีสบัญญัติ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
4) กฎหมายมหาชน
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พรบ.จัดตั้งศาลปกรองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5) กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484
พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
พรบ.สวนป่า พ.ศ. 2535
พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
แนวข้อสอบพรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484
แนวข้อสอบ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
แนวข้อสอบ พรบ.สวนป่า พ.ศ. 2535 
แนวข้อสอบ พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
6) กฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพรบ.ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา 
แนวข้อสอบพรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 
 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 

 

 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมป่าไม้

Close หน้าต่างนี้
Go Top