หมวดสินค้าหลัก

ประมวลกฎหมาย วิ.แพ่ง ฉบับใช้เรียน (TJG)

ผู้เข้าชม 9,678 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TJG240
  • ราคาพิเศษ : 170 บาท
  • ราคาปกติ 200 บาท ลด 15 %
  • Share รายการสินค้านี้
ประมวลกฎหมาย วิ.แพ่ง ฉบับใช้เรียน
พิมพ์ : พ.ย.2556
 
สารบัญ
 
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง พศ.2477
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ภาค 1 บททั่วไป
   ลักษณะ 1 บทวิเคราะห์ศัพท์
   ลักษณะ 2 ศาล
     หมวด1 เขตอำนาจศาล
     หมวด2 การคัดค้านผู้พิพากษา
     หมวด3 อำนาจและหน้าที่ของศาล
   ลักษณะ 3 คู่ความ
   ลักษณะ 4 การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร
   ลักษณะ 5 พยานหลักฐาน
     หมวด1 หลักทั่วไป
     หมวด2 ว่าด้วยการมาศาลของพยานและการซักถามพยาน
     หมวด3 การนำพยานเอกสารมาสืบ
   ลักษณะ 6 คำพิพากษาและคำสั่ง
     หมวด1 หลักทั่วไปว่าด้วยการชื้ขาดตัดสินคดี
     หมวด2 ข้อความและผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่ง
     หมวด3 ค่าฤชาธรรมเนียม
ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
   ลักษณะ 1 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น
   ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น
ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา
   ลักษณะ 1 อุทธรณ์
   ลักษณะ 2 ฎีกา
ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
   ลักษณะ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
   ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ตารางกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง
   ตาราง 1 ค่าขึ้นศาล (เสียในเวลายื่นคำฟ้อง)
   ตาราง 2 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
   ตาราง 3 ค่าสืบพยานนอกศาล
จัดทำโดย... The Justice Group

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กฏหมาย วิ.แพ่ง

Close หน้าต่างนี้
Go Top