หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download เจาะข้อสอบ กว่า 1,000 ข้อ นักวิชาการคลัง กรมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ ปี 56 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,458 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT104
  • ราคาพิเศษ : 249 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download เจาะข้อสอบ กว่า 1,000 ข้อ นักวิชาการคลัง กรมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ ปี 56
 
เป็น File E-BOOK ไม่ใช่หนังสือ สั่งซื้อแล้ว แจ้งโอนเงิน เปิดดูได้เลย !! 
(ไม่มีพิมพ์รูปแบบเล่มกระดาษ)
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
กรณีโทร หรือ FAX มาสั่งจะส่งให้ทาง E-mail
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ
แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากการ การเก็บรักษาเงิน การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2554                                                                     
แนวข้อสอบ พรฎ.ค่าจ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553                                                                                          
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                      
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
แนวข้อสอบข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540                                         
แนวข้อสอบหลักการเขียนหนังสือราชการ                                                             
แนวข้อสอบความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                                   
แนวข้อสอบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553       
แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552 
แนวข้อสอบเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552                      
แนวข้อสอบสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552                                                                              
แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549                                                                                       
แนวข้อสอบหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          
แนวข้อสอบการบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
แนวข้อสอบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546                                                                           
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550                                                            
แนวข้อสอบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                 
แนวข้อสอบวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองพ.ศ.2539                                 
แนวข้อสอบการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550    
แนวข้อสอบการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                       
แนวข้อสอบกฎหมายที่ควรรู้                                                                     
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    
 
 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
จำนวนหน้า 369 หน้า
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 

 

 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top