หมวดสินค้าหลัก

LAW1001 / LA101 /LW101 เฉลยหลักกฎหมายมหาชน

ผู้เข้าชม 12,230 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW1001E
  • ราคาพิเศษ : 54 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
 เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด S/60 2/60 1/60  : ฯลฯ
 
22 ภาคล่าสุด ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วนมี 3 ข้อ
 
ให้นักศึกษาทำทุกข้อ ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข้อ 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 เป็นกฏหมายมหาชน ได้บัญญัติเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการแผ่นดินของไทยไว้อย่างไร และการแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เกี่ยวข้องกับนืตืบุคคล และบุคคลธรรมดาตามหลักกฏหมายมหาชนอย่างไร จงอธิบายให้ชัดเจน?
 
 
 
****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW1001 / LA101 / LW101

Close หน้าต่างนี้
Go Top