หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ นักบัญชี การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ ปี 56 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,973 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT081
  • ราคาพิเศษ : 249 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ นักบัญชี การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ ปี 56
 
เป็น File E-BOOK ไม่ใช้หนังสือ สั่งซื้อแล้ว แจ้งโอนเงิน เปิดดูได้เลย !! 
(ไม่มีพิมพ์รูปแบบเล่มกระดาษ)
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
กรณีโทร หรือ FAX มาสั่งจะส่งให้ทาง E-mail
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค     
ภารกิจ และหน้าที่
วิสัยทัศน์ของ กปภ./พันธกิจ
วัตถุประสงค์หลักขององค์กร                                                                    
ค่านิยม (Values)                                                                                   
ประวัติ                                                                                                
การจัดตั้งการประปาส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจ                                            
ประวัติการก่อสร้างการประปาในส่วนภูมิภาค                                                 
พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522                                               
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค                                      
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง                                                               
การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด                                                                          
โจทย์ทดสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย                                              
โจทย์งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                        
ระบบใบสำคัญจ่าย (Voucher System)                                    
ตั๋วเงิน                                                                             
การบัญชีกิจการอุตสาหกรรม                                                                    
การวิเคราะห์รายการค้า                                                                           
การปรับปรุงรายการบัญชี                                                                         
กระดาษทำการ                                                                           
การเงิน                                                  
งบประมาณ                                                                                          
แนวข้อสอบ นักบัญชี                                                                               
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551           
แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง        
เฉลยแนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551                                                    
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม       
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
 
 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
จำนวนหน้า 272 หน้า
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 

 

 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

 

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top