หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ นักบริหารงานทั่วไป (การเงินและบัญชี) การประปาส่วนภูมิภาค‏ใหม่ ปี 56 (NTV)

ผู้เข้าชม 9,942 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT080
  • ราคาพิเศษ : 249 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ นักบริหารงานทั่วไป (การเงินและบัญชี) การประปาส่วนภูมิภาค‏ใหม่ ปี 56 
 
เป็น File E-BOOK ไม่ใช้หนังสือ สั่งซื้อแล้ว แจ้งโอนเงิน เปิดดูได้เลย !! 
(ไม่มีพิมพ์รูปแบบเล่มกระดาษ)
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
กรณีโทร หรือ FAX มาสั่งจะส่งให้ทาง E-mail
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค                    
ภารกิจ และหน้าที่                                                               
วิสัยทัศน์ของ กปภ./พันธกิจ                                               
วัตถุประสงค์หลักขององค์กร                                            
ค่านิยม (Values)                                                                  
ประวัติ                                                                                  
การจัดตั้งการประปาส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจ                                   
ประวัติการก่อสร้างการประปาในส่วนภูมิภาค                                                 
พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522                                   
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค                                      
การบริหารงานทั่วไป                                                                                     
หลักการบริหารจัดการ                                                                            
ระบบการบริหาร                                                                                      
พฤติกรรมองค์การ                                                                                 
วัฒนธรรมองค์การและสภาวะแวดล้อม                                                       
การจัดการในยุคโลกาภิวัตน์                                                           
การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                         
การบริหารงานจัดการทั่วไป                                                                      
การตัดสินใจทางการจัดการ                                                                     
การจัดการเชิงกลยุทธ์                                                                            
เครื่องมือและเทคนิคในการวางแผน                                                           
โครงการและการออกแบบองค์การ                                                                    
ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี                                                           
การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด                                                   
ระบบเงินสดย่อย                                                                        
โจทย์ทดสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย                                           
โจทย์งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                              
ระบบใบสำคัญจ่าย (Voucher System)                                          
ใบสำคัญค้างจ่าย                                                                      
โจทย์ใบสำคัญจ่าย                                                                    
ตั๋วเงิน                                                                                    
การบัญชีกิจการอุตสาหกรรม                                                      
การจัดทำกระดาษทำการงบการเงิน
บัญชีเดี่ยว                               
การวิเคราะห์รายการค้า                                                              
การปรับปรุงรายการบัญชี                                                            
การเงิน                                                                                                 
งบประมาณ                                                                   
แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี      
 
 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
จำนวนหน้า 304 หน้า
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 

 

 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

 

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top