หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมสุขภาพจิต ปี 56 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,808 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT076
  • ราคาพิเศษ : 249 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมสุขภาพจิต‏ ใหม่ ปี 56
 
เป็น File E-BOOK สั่งซื้อแล้ว แจ้งโอนเงิน เปิดดูได้เลย !! 
(ไม่มีพิมพ์รูปแบบเล่มกระดาษ)
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
กรณีโทร หรือ FAX มาสั่งจะส่งให้ทาง E-mail
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต                                  
ประวัติความเป็นมาของกรมสุขภาพจิต                                                             
การดำเนินงานกรมสุขภาพจิต                                                                        
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ และค่านิยม  
ความรู้ความสามมารถทั่วไป
อนุกรมหรือเลขเรียงลำดับ
เงื่อนไขภาษา                                                                                                 
อุปมาอุปไมย                                                                                                  
เงื่อนไขสัญลักษณ์                                                                                           
ตาราง กราฟและแผนภูมิ                                                                                   
แบบทดสอบการอ่านข้อมูลจากตาราง                                                                 
การใช้คำ                                                                                                    
การใช้คำราชาศัพท์                                                                                       
การสรุปใจความ                                                                                           
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย                                                                              
การเขียนสะกดการันต์                                                                                      
ประโยค                                                                                                 
ลักษณะภาษา                                                                                         
การใช้ภาษา                                                                                           
กการเขียนภาษาให้ถูกต้อง                                                                         
การเรียงประโยค                                                                                      
บทความ                                                                                               
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง                                                                           
การบริหารงานทั่วไป                                                                                 
บทบาททางการบริหาร                                                                              
หลักการบริหารจัดการ                                                                               
พฤติกรรมองค์การ                                                                                    
วัฒนธรรมองค์การและสภาวะแวดล้อม                                                           
การจัดการในยุคโลกาภิวัตน์                                                                        
การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                      
การบริหารงานจัดการทั่วไป                                                                        
การตัดสินใจทางการจัดการ                                                                        
การจัดการเชิงกลยุทธ์                                                                               
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                               
จรรยาบรรณในวิชาชีพ                                                                               
ภาวะผู้นำ                                                                                               
ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นผู้นำ                                                                        
ผู้นำกับการติดต่อสื่อสาร                                                                            
บุคลิกภาพของผู้นำ                                                                                  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                                                                 
กฎหมายเกี่ยวกับพนักงานราชการ                                                                
แนวข้อสอบ                                                                                           
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                        
สรุปงานสารบรรณ                                                                                   
สรุปงานข้อมูลข่าวสาร                                                                              
การร่างหนังสือราชการ                                                                              
สรุปการรักษาความลับของทางราชการ                                                          
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                         
แนวข้อสอบสรุปงานสารบรรณ                                                                    
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                          
 
 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
จำนวนหน้า 382 หน้า
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 

 

 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

 

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสุขภาพจิต

Close หน้าต่างนี้
Go Top