หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมสุขภาพจิต‏ ใหม่ ปี 56 (NVT)

ผู้เข้าชม 9,883 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT075
  • ราคาพิเศษ : 249 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมสุขภาพจิต‏ ใหม่ ปี 56
 
เป็น File E-BOOK สั่งซื้อแล้ว แจ้งโอนเงิน เปิดดูได้เลย !! 
(ไม่มีพิมพ์รูปแบบเล่มกระดาษ)
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
กรณีโทร หรือ FAX มาสั่งจะส่งให้ทาง E-mail
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต                                                                               
ประวัติความเป็นมาของกรมสุขภาพจิต                                                               
การดำเนินงานกรมสุขภาพจิต     
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ และค่านิยม
ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          
อนุกรมหรือเลขเรียงลำดับ                                                                             
เงื่อนไขภาษา                                                                                             
อุปมาอุปไมย                                                                                              
เงื่อนไขสัญลักษณ์                                                                                       
ตาราง กราฟและแผนภูมิ                                                                                
แบบทดสอบการอ่านข้อมูลจากตาราง                                                                
การใช้คำ                                                                                                   
การใช้คำราชาศัพท์                                                                                      
การสรุปใจความ                                                                                          
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย                                                                             
การเขียนสะกดการันต์                                                                                     
ประโยค                                                                                                
ลักษณะภาษา                                                                                        
การใช้ภาษา                                                                                          
การเขียนภาษาให้ถูกต้อง                                                                        
การเรียงประโยค                                                                                     
บทความ                                                                                              
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง                                                                          
ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                       
นโยบาย                                                                                              
แผน (Plan)                                                                                          
โครงการ (Program)                                                                               
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์                                                                     
กระบวนการของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์                                                 
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร.                             
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                       
 แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ                                         
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์                                         
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณ                                                  
งบประมาณแผ่นดิน                                                                                 
แนวความคิดในการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน                                                 
เทคนิคในการวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดิน                                                    
งบประมาณแบบวางแผนวางโครงการ                                                          
การติดตามประเมินผลโครงการ (Program Evaluation)                                   
การวิจัยและการพัฒนาระบบงาน                                                                
การวิจัย                                                                                              
การบริหารการพัฒนา                                                                              
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 11                                                   
กฎหมายเกี่ยวกับพนักงานราชการ                                                              
แนวข้อสอบพนักงานราชการ                                                                    
แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                           
 
 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
จำนวนหน้า 381 หน้า
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 

 

 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

 

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสุขภาพจิต

Close หน้าต่างนี้
Go Top