หมวดสินค้าหลัก

MCS1400 / MCS1450 / MC140 สรุปการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ

ผู้เข้าชม 10,193 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : MCS1400S
  • ราคาพิเศษ : 32 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

MCS1400 / MCS1450 / MC140 สรุปการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
บทที่ 2 ประวัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
บทที่ 3 กฎหมายและระเบียบว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
บทที่ 4 โครงสร้างระบบการควบคุมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
บทที่ 5 การจัดองค์กรวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย
บทที่ 6 การจัดองค์กรวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย
บทที่ 7 แนวคิดการจัดระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
บทที่ 8 บทบาทหน้าที่และอิทธิพลของสื่อสารมวลชน

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่
เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด MCS1400 / MC140

Close หน้าต่างนี้
Go Top