หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ ภาค ก ระดับ 3 วุฒิ ป.ตรี สำนักงาน ก.พ.(NVT)

ผู้เข้าชม 10,701 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT041
  • ราคาพิเศษ : 249 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ ภาค ก ระดับ 3 วุฒิ ป.ตรี สำนักงาน ก.พ.
 
เป็น File E-BOOK สั่งซื้อแล้ว แจ้งโอนเงิน เปิดดูได้เลย !! 
**สินค้าไม่จัดพิมพ์เป็นหนังสือ**
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
กรณีโทร หรือ FAX มาสั่งจะส่งให้ทาง E-mail
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ
+ ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
1) อนุกรมหรือเลขเรียงลำดับ                                                                               
- วิธีบวก                                                                                                       
- วิธีลบ                                                                                                           
- วิธีคูณ                                                                                                         
- วิธียกกำลัง                                                                                            
- วิธีหาร                                                                                                           
- เงื่อนไขภาษา                                                                                               
2) อุปมาอุปไมย                                                                                             
- ความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งหนึ่ง                                        
- ความสัมพันธ์ในลักษณะมีความหมายเหมือนกัน / ตรงข้าม                                     
- ความสัมพันธ์ในลักษณะหน้าที่                                                                 
- ความสัมพันธ์ในลักษณะสิ่งของประเภทเดียวกัน                                         
- ความสัมพันธ์ในลักษณะสถานที่                                                               
- ความสัมพันธ์ในเรื่องของลักษณะนาม                                                       
3) เงื่อนไขสัญลักษณ์                                                                                      
4) แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์                                                                     
5) แนวข้อสอบ เรื่องอนุกรม                                                                             
6) แนวข้อสอบ เรื่องอุปมาอุปไมย                                                                      
7) คณิตศาสตร์ทั่วไป                                                                                       
- การหาผลบวกของเลขหลายจำนวนเรียงกัน                                                         
- การหาอัตราส่วนและร้อยละ                                                                               
- ดอกเบี้ย                                                                                               
- การคำนวณระยะห่างระหว่างเสา                                                              
- การแจกบัตรอวยพรและการสัมผัสมือ                                                        
- การแปรผันตรงและการแปรผกผัน                                                            
- การแก้สมการ                                                                                        
- การคำนวณเกี่ยวกับขาและหัวของสัตว์                                                     
- ค่าเฉลี่ย                                                                                                
- การหา ครน. และหรม.                                                                            
- ความสามารถทางด้านเหตุผล                                                                   
- การคำนวณหาพื้นที่และปริมาตร                                                               
- การวิเคราะห์สรุปเหตุผลทางโอเปอร์เรต                                                     
- ตาราง กราฟและแผนภูมิ                                                                         
- แบบทดสอบการอ่านข้อมูลจากตาราง                                                       
+ ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย
1) การใช้คำ                                                                                                  
2) การใช้คำราชาศัพท์                                                                                        
3) การสรุปใจความ                                                                                         
4) สำนวน สุภาษิต คำพังเพย                                                                               
5) การเขียนสะกดการันต์                                                                                 
6) ประโยค                                                                                                   
7) ลักษณะภาษา                                                                                            
8) การใช้ภาษา                                                                                                 
9) คำเป็นคำตาย                                                                                             
10) คำเชื่อม                                                                                                   
11) การสะกดคำ                                                                                                
12) การเขียนภาษาให้ถูกต้อง                                                                               
13) การเรียงประโยค                                                                                        
14) แบบทดสอบการเรียงข้อความและเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา                
15) บทความสั้น                                                                                                
16) บทความยาว   
17) แนวข้อสอบภาษาไทย              
 
 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
จำนวนหน้า 368 หน้า
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 

 

 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

 

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก.) กพ.

Close หน้าต่างนี้
Go Top