หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ นักเรียนไปรษณีย์ (NVT)

ผู้เข้าชม 15,049 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT037
  • ราคาพิเศษ : 249 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ นักเรียนไปรษณีย์
 
เป็น File E-BOOK สั่งซื้อแล้ว แจ้งโอนเงิน เปิดดูได้เลย !! 
**สินค้าไม่จัดพิมพ์เป็นหนังสือ**
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
กรณีโทร หรือ FAX มาสั่งจะส่งให้ทาง E-mail
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ
+ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์    
1) ประวัติกิจการไปรษณีย์ไทย
2) วิสัยทัศน์
3) พันธกิจ
4) แผนงานต่างๆ    
5) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
+ พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477    
+พรบ. การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519    
+สรุป พรบ.การสื่อสารแห่งประเทศไทย
1) เหตุผลในการประกาศใช้
2) ความหมาย        
3) การจัดตั้ง ทุน และเงินสำรอง
4) การกำกับ การควบคุม และการจัดการ
5) ความสัมพันธ์กับรัฐบาล
6) การบัญชี การสอบ และการตรวจ                        
+พระราชกฤษฎีกา กำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พ.ศ. 2546 
+กฎกระทรวง กำหนดอัตราไปรษณียากรและค่าธรรมเนียมอื่นตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477                            
+แนวข้อสอบไปรษณีย์                 
+ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
1) เซต (Sets)
2) ตรรกศาสตร์
3) ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น
4) ฟังก์ชัน
5) ระบบจำนวนจริง
6) อสมการ
7) ค่าสัมบูรณ์ 
8) ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น 
9) ลิมิตและความต่อเนื่อง
10) วิธีการเส้นตรง
11) การประยุกต์ของอนุพันธ์
+ลักษณะของภาษาไทย    
1) ระบบเสียงของภาษาไทย
2) ความหมายของ    
3) คำ                                    
4) การสร้างคำ
5) การสร้างประโยค                                
6) การจำแนกคำ                                
7) ราชาศัพท์
8) สำนวน คำพังเพย สุภาษิต
9) การสรุปใจความ
+ตัวอย่างแนวข้อสอบภาษาไทย                            
+ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
1) GRAMMAR AND VOCABULARY
2) VOCABULARY
3) Reading Comprehension
+ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
1) ระบบเครือข่าย
2) อินเตอร์เน็ต (Internet) 
3) โปรแกรมประยุกต์ใช้งานประเภทต่างๆ
4) การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
5) ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus)
6) ไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word)
7) ไมโครซอฟท์ เอ็กเซล Microsoft Excel
8) ไมโครซอฟท์ พาวเวอร์พ้อยท์ Microsoft PowerPoint                     
+แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์    
+การทดสอบทัศนคติ    
1) การวัดคุณลักษณะนิสัย ( Personality Test)
2) ความหมายของบุคลิกภาพ    
3) ทฤษฎีบุคลิกภาพที่สำคัญ
4) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
5) การวัดและประเมินบุคลิกภาพ    
6) กลยุทธ์ในการปรับปรุงบุคลิกภาพ    

+แนวข้อสอบทัศนคติ                  
 
 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
จำนวนหน้า 270 หน้า
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 

 

 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

 

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ไปรษณีย์ไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top