หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ นิติกร กรมป่าไม้ (NVT)

ผู้เข้าชม 9,615 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT025
  • ราคาพิเศษ : 249 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ นิติกร กรมป่าไม้ 
 
เป็น File E-BOOK สั่งซื้อแล้ว แจ้งโอนเงิน เปิดดูได้เลย !! 
**สินค้าไม่จัดพิมพ์เป็นหนังสือ**
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดการโอนเงินแล้ว !!
 
กรณีโทร หรือ FAX มาสั่งจะส่งให้ทาง E-mail
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>>
 

สารบัญ
ประวัติความเป็นมา กรมป่าไม้                                
1.วิสัยทัศน์                                         
2.แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมป่าไม้                            
3.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมป่าไม้                            
4.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547            
5.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                        
6.แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                     
+ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และระเบียบที่เกี่ยวข้อง                
1.พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484                                    
2.แนวข้อสอบ พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484                            
3.พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507                             
4.สรุปพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507                         
5.แนวข้อสอบพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507                     
6.พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545                             
7.แนวข้อสอบ พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545                        
8.พรบ.สวนป่า พ.ศ.2535                                 
9.แนวข้อสอบ พรบ.สวนป่า พ.ศ.2535                            
+ความรู้ความเข้าใจกฎหมายทั่วไป                             
1.ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                         
2.ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                        
3.พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539                     
4.แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539            
5. พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2534                 

6.แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2534      
 
 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
จำนวนหน้า 387  หน้า
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

 

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมป่าไม้

Close หน้าต่างนี้
Go Top