หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ นักวิชาการศุลกากรปฎิบัติการ กรมศุลกากร ใหม่ ปี 56 (NVT)

ผู้เข้าชม 11,223 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT018
  • ราคาพิเศษ : 249 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ นักวิชาการศุลกากรปฎิบัติการ กรมศุลกากร ใหม่ ปี 56
 
เป็น File E-BOOK สั่งซื้อแล้ว แจ้งโอนเงิน เปิดดูได้เลย !! 
**สินค้าไม่จัดพิมพ์เป็นหนังสือ**
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เป็น File PDF ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ !!
 
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
กรณีโทร หรือ FAX มาสั่งจะส่งให้ทาง E-mail
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>>
 
สารบัญ
ส่วนที่ 1  ความรู้เกี่ยวกับศุลกากร                                
ประวัติกรมศุลกากร                                        
          วิสัยทัศน์กรมศุลกากร                                    
          พันธกิจกรมศุลกากร
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร                                 
พิธีการนำเข้าศุลกากร                                        
          ประเภทใบขนสินค้าขาเข้า                                  
           เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการนำเข้าสินค้า                        
          ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการนำเข้าสินค้า                            
          แผนผังแสดงขั้นตอนการนำเข้าสินค้า                            
ราคาแกตต์                                            
การอุทธรณ์การประเมินอากร                                    
การให้บริการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า                            
การทำบัตรเกี่ยวกับกรมศุลกากร                                
ตัวแทนออกของรับอนุญาต                                    
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO)                            
พิธีการส่งออกสินค้า                                        
          ประเภทใบขนสินค้าขาออก                                
          เอกสารที่ผู้ส่งออกควรจัดเตรียมในการส่งออกสินค้า                    
           ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้า                        
          ข้อควรทราบเพิ่มเติมในการส่งออกสินค้า                        
ผังแสดงการส่งออก                                      
พิธีการนำเข้าและส่งออกเพื่อการประชุมระหว่างประเทศ                    
พิธีการนำเข้ารถยนต์ส่วนบุคคล                                
พิธีการนำเข้าของใช้ในบ้านเรือน                                 
พิธีการนำเข้าของเอกสิทธิ์หรือของที่ได้รับบริจาค                        
พิธีการ A.T.A. CARNET                                    
ใบสุทธินำกลับ                                            
การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน                                    
 สิทธิประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรการนิคมอุตสาหกรรม                
          การส่งเสริมการลงทุน                                    
          การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ                            
ผู้นำของเข้าผู้ส่งออกของระดับบัตรทอง (Gold Card)                    
เขตปลอดอากร (Free Zone : FZ)                                
การคืนอากรสำหรับของที่นำเข้ามาแล้วส่งกลับออกไป                    
ความผิดทางศุลกากร                                        
           ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร                            
            ความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร                            
            ความผิดฐานสำแดงเท็จ                                
            ความผิดฐานนำของต้องห้ามต้องกำกัดเข้ามาในหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร    
            ความผิดฐานฝ่าฝืนพิธีการศุลกากร                            
แนวข้อสอบส่วนที่ 1  ความรู้เกี่ยวกับศุลกากร                            
ส่วนที่ 2  กฎหมายเกี่ยวข้องกับศุลกากร                            
ส่วนที่ 3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                    
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                            
     องค์การเพื่อส่งเสริมธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ                    
    ดุลการค้าและดุลการชำระเงิน                                
    การส่งเสริมการลงทุน                                    
    ชิปปิ้งและศุลกากร                                    
    วิธีการส่งสินค้าออกและการสั่งสินค้าเข้า                        
    การส่งเสริมการส่งออก                                
แนวข้อสอบส่วนที่ 3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                
ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                             
    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                
    ระบบเครือข่าย                                                                                          
    อินเตอร์เน็ต  (Internet)                                                                        
    โปรแกรมประยุกต์ใช้งาน                                                                             
    การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์                                                                        
    ไวรัสคอมพิวเตอร์                                                                           
แนวข้อสอบส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                   
ส่วนที่ 5 ภาษาอังกฤษ                                     
ความรู้ด้าน STRUCTURE พร้อมแนวข้อสอบ                                                       
          แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  GRAMMAR AND VOCABULARY                      
          แนวข้อสอบ Reading Comprehension                                  
    ศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ       
 
 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
จำนวนหน้า 455 หน้า
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

 

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมศุลกากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top