หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ (NVT)

ผู้เข้าชม 9,812 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT017
  • ราคาพิเศษ : 249 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ 
 
เป็น File E-BOOK สั่งซื้อแล้ว แจ้งโอนเงิน เปิดดูได้เลย !! 
**สินค้าไม่จัดพิมพ์เป็นหนังสือ**
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดการโอนเงินแล้ว !!
 
กรณีโทร หรือ FAX มาสั่งจะส่งให้ทาง E-mail
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>>
 

สารบัญ
ประวัติความเป็นมา กรมป่าไม้                                    
วิสัยทัศน์                                             
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมป่าไม้                                
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมป่าไม้                                    
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534                    
ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                            
ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาไทยพร้อมแนวข้อสอบ                         
การใช้คำ                                             
การใช้คำราชาศัพท์                                         
การสรุปใจความ                                         
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย                                     
ประโยค                                              
ลักษณะภาษา                                         
การใช้ภาษา                                             
แนวข้อสอบภาษาไทย                                     
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                    
การบริหารงานทั่วไป                                        
หลักการบริหารจัดการ                                    
วัฒนธรรมองค์การและสภาวะแวดล้อม                            
การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                
การบริหารงานจัดการทั่วไป                                     
(การจัดทำแผนงาน, งบประมาณ ,ควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง)            
จรรยาบรรณในวิชาชีพ                                        
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548            
สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540                    
การร่างหนังสือราชการ                                        
สรุประเบียบว่าด้วยรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544            
แนวข้อสอบ หลักการเขียนหนังสือราชการ                            
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                        
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548    
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540                
แนวข้อสอบ  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553    
แนวข้อสอบ พรบ.ข้าราชการพลเรือน                                 
ข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547             

แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป       
 
 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
จำนวนหน้า 397  หน้า
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

 

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมป่าไม้

Close หน้าต่างนี้
Go Top