หมวดสินค้าหลัก

MCS1300 / MCS1350 / MC130 สรุปการพูดเบื้องต้น

ผู้เข้าชม 10,168 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : MCS1300S
  • ราคาพิเศษ : 40 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

MCS1300 / MCS1350 / MC130 สรุปการพูดเบื้องต้น

 

เนื้อหาประกอบด้วย บทที่ 1 บทนำทั่วไปเกี่ยวกับการพูด บทที่ 2 หลักเบื้องต้นของการพูด บทที่ 3 การเตรียมและการจัดเรื่องพูด บทที่ 4 การเสนอเรื่องพูดบนเวที บทที่ 5 มรรยาทในการพูดและการฟัง บทที่ 6 ชนิดของการพูด บทที่ 7 การพูดแบบสาธิต บทที่ 8 การพูดรายงาน บทที่ 9 การพูดวิจารณ์ บทที่ 10 การประชุมการพูดรายงานการประชุม บทที่ 11 การเล่าเรื่อง บทที่ 12 การพูดปรึกษากับผู้ปกครองและการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน บทที่ 13 การสัมภาษณ์ บทที่ 14 การแสดงปาฐกถา บทที่ 15 การอภิปรายและการสอบแบบอภิปราย บทที่ 16 การโต้วาที บทที่ 17 การพูดในโอกาสต่าง ๆ เพื่อมรรยาทในสังคม บทที่ 18 การประเมินผลหรือการวัดความสามารถในการพูด
ลักษณะพิเศษของสรุปชเนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนำทั่วไปเกี่ยวกับการพูด
บทที่ 2 หลักเบื้องต้นของการพูด
บทที่ 3 การเตรียมและการจัดเรื่องพูด
บทที่ 4 การเสนอเรื่องพูดบนเวที
บทที่ 5 มรรยาทในการพูดและการฟัง
บทที่ 6 ชนิดของการพูด
บทที่ 7 การพูดแบบสาธิต
บทที่ 8 การพูดรายงาน
บทที่ 9 การพูดวิจารณ์
บทที่ 10 การประชุมการพูดรายงานการประชุม
บทที่ 11 การเล่าเรื่อง
บทที่ 12 การพูดปรึกษากับผู้ปกครองและการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน
บทที่ 13 การสัมภาษณ์
บทที่ 14 การแสดงปาฐกถา
บทที่ 15 การอภิปรายและการสอบแบบอภิปราย
บทที่ 16 การโต้วาที
บทที่ 17 การพูดในโอกาสต่าง ๆ เพื่อมรรยาทในสังคม
บทที่ 18 การประเมินผลหรือการวัดความสามารถในการพูด
 
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อยุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
 - สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด MCS1300 / MC130

Close หน้าต่างนี้
Go Top