หมวดสินค้าหลัก

ฏกหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 3 (ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์)

ผู้เข้าชม 10,014 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : KK015
  • ราคาพิเศษ : 224 บาท
  • ราคาปกติ 320 บาท ลด 30%
  • Share รายการสินค้านี้

ฏกหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ย.55

โดย... ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
คำอธิบายเกี่ยวกับ ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง 
ลักทรัพย์โดยใช้อุบาย วิ่งราวทรัพย์ โกงเจ้าหนี้
สารบัญ
บทที่ 1 หลักเกณฑ์พื้นฐานของความผิดฐาน ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง
บทที่ 2 ความผิดฐานลักทรัพย์
บทที่ 3 ความผิดฐาน "ยักยอก"
บทที่ 4 ความผิดฐานฐาน "ฉ้อโกง"
บทที่ 5 ความผิดฐานลักทรัพย์ ตามมาตรา 335 และมาตรา 335 ทวิ
บทที่ 6 ความผิดฐานยักยอก ตามมาตรา 353 มาตรา 354 และมาตรา 355
บทที่ 7 ความผิดฐานฉ้อโกง ตามมาตรา 342 ถึงมาตรา 347
บทที่ 8 ความผิดฐาน "วิ่งราวทรัพย์" (มาตรา 336)
บทที่ 9 ลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์โดยวิธีการพิเศษ (มาตรา 336 ทวิ)
บทที่ 10 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ มาตรา 349            
 
จัดทำโดย... ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กฏหมายอาญา

Close หน้าต่างนี้
Go Top