หมวดสินค้าหลัก

POL2303 / PA240 สรุปการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

ผู้เข้าชม 11,330 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : POL2303S
  • ราคาพิเศษ : 44 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

POL2303 / PA240 สรุปการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 2 วิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 3 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 4 การสรรหาและการคัดเลือก
บทที่ 5 การกำหนดตำแหน่ง
บทที่ 6 กาดรประเมินค่างาน
บทที่ 7 การกำหนดเงินเดือน
บทที่ 8 สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
บทที่ 9 การาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 10 จิตวิทยาในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 11 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 12 วินัยและการร้องทุกข์
บทที่ 13 แรงงานสัมพันธ์
บทที่ 14 ความรู้เบื้องต้นของการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 15 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ HRM และ HRD
บทที่ 16 แนวคิดในการพัฒนาของ UN UNDP และ ESCAP
บทที่ 17 การวางแผนกำลังคน

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด POL2303 / PA240

Close หน้าต่างนี้
Go Top