หมวดสินค้าหลัก

LAW2013 / LA213 / LW213 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด

ผู้เข้าชม 10,064 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW2013UG
  • ราคาพิเศษ : 95 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW2013 / LA213 / LW213 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด

 

ประกอบด้วย สรุปและข้อสอบเก่า (แยกเป็นหมวดหมู่) คำพิพากษาฎีกา ประกอบด้วย สรุปและข้อสอบเก่า (แยกเป็นหมวดหมู่) คำพิพากษาฎีกา สารบัญ ตอนที่ 1 ตั๋วเงิน ส่วนที่ 1 บททั่วไป คู่สัญญาและราชการสำคัญในตั๋วเงิน การลงข้อความอย่างอื่นในตั๋ว
เนื้อหาประกอบด้วย ประกอบด้วย สรุปและข้อสอบเก่า (แยกเป็นหมวดหมู่) คำพิพากษาฎีกา สารบัญ ตอนที่ 1 ตั๋วเงิน ส่วนที่ 1 บททั่วไป คู่สัญญาและราชการสำคัญในตั๋วเงิน การลงข้อความอย่างอื่นในตั๋ว การโอนตั๋ว การอาวัลตั๋วเงิน สิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาในตั๋ว -ผู้ที่ต้องรับผิด (ผู้สลักหลัง, ผู้อาวัลและผู้สั่งจ่าย, ผู้รับรอง) -ผู้มีสิทธิเรียกให้รับผิด (ผู้ทรง) สลักหลังในฐานตัวแทน ตามมาตรา 925, 926 สิทธิไล่เบี้ย -ตั๋วขาดความเชื่อถือ -การทำคำคัดค้าน ขั้นตอนก่อนการไล่เบี้ย (รับรอง/ใช้เงิน) สิ้นสิทธิไล่เบี้ย/หลุดพ้นจากความรับผิด ข้อต่อสู้มูลหนี้ตามตั๋วเงิน ตั๋วแก้ไข /ปลอม -แก้ไข -ปลอม ผู้ใช้เงินหลุดพ้นจากความรับผิด ส่วนที่ 2 บทเฉพาะเช็ค อำนาจหน้าที่ของธนาคาร เช็คขีดคร่อม ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบ/สรุป/แนวข้อสอบ ตัวเงินหายหรือถูกลัก อายุความ เปรียบเทียบตั๋วเงินชนิดต่างๆ แนวคำถามปัญหาความจำ ตอนที่ 2 สัญญาบัญชีเดินสะพัด

ผู้ผลิต: UPDATE GROUP

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW2013 / LA213 / LW213

Close หน้าต่างนี้
Go Top