หมวดสินค้าหลัก

POL3310 / PA311 สรุปการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ

ผู้เข้าชม 10,230 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : POL3310S
  • ราคาพิเศษ : 32 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวทางการศึกษาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
บทที่ 3 การศึกษาการบริหารรัฐกิจในปะรเทศที่พัฒนาแล้ว
บทที่ 4 การศึกษาการบริหารรัฐกิจในประเทศที่กำลังพัฒนา
บทที่ 5 การศึกษาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบใหม่
บทที่ 6 ทิศทางของการศึกษาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
 
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด POL3310 / PA311

Close หน้าต่างนี้
Go Top