หมวดสินค้าหลัก

LAW4008 / LA408 / LW402 สรุปกฎหมายที่ดิน

ผู้เข้าชม 12,099 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW4008SU
  • ราคาพิเศษ : 65 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW4008 / LA408 / LW402 สรุปกฎหมายที่ดิน

เนื้อหาประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 สิทธิในที่ดิน
- สิทธิในที่ดินและหลักฐานการแสดงสิทธิในที่ดิน
- การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์สิทธิในที่ดิน
– สิทธิในการโอนที่ดิน
- ใบจอง , ส.ค. 1 - แนวคำถาม
ส่วนที่ 2 การจัดที่ดินเพื่อประชาชน
- ข้อห้ามโอนตามมาตรา 31
- แนวคำถาม
ส่วนที่ 3 การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
การออกโฉนดแบบตำบล
การออกโฉนดแบบเฉพาะราย
สรุปเรื่องการออกโฉนดฯ
ข้อควรทำความเข้าใจ
- เรื่องการโอนขาดตอน
- ผู้ครอบครองต่อเนื่อง
- การปฏิบัติตามมาตรา 27 ตรี
- แนวคำถาม
ส่วนที่ 4 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการอายัดที่ดิน
- เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม มาตรา 71
- การจดทะเบียนผ่านสำนักงานที่ดินแห่งใดแห่งหนึ่ง มาตรา 72
- การจดทะเบียนที่ดินการครอบครองปรปักษ์ มาตรา 78
- การจดทะเบียนรวม - แบ่งที่ดินตามมาตรา 79
- การจดทะเบียนการมรดก มาตรา 81 , 82 - การอายัดที่ดิน มาตรา 83
แนวคำถาม
หมายเหตุ
* โดยปกติ ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ออกสอบ 1 ข้อ, ส่วนที่ 3 ออกสอบ 2 ข้อ และส่วนที่ 4 ออกสอบ 1 ข้อ รวมเป็น 4 ข้อ
* วิชานี้มีกฎหมายที่ใช้ออกสอบ 2 ฉบับ คือ 1.ประมวลกฎหมายที่ดิน และ 2. พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ดังนั้น เวลาเขียนตอบอย่าอ้างแต่เพียงมาตรา ให้อ้างชื่อกฎหมายด้วย
ภาคผนวก
- พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
- ประมวลกฎหมายที่ดิน

-

ผู้ผลิต: UPDATE GROUP

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW4008 / LA408 / LW402

Close หน้าต่างนี้
Go Top