หมวดสินค้าหลัก

LAW2009 / LA209 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบกฏหมายยืม ฝากทรัพย์ ประณี-ประนอมยอมความ (UG)

ผู้เข้าชม 10,343 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW2009SU
  • ราคาพิเศษ : 98 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW2009 / LA209 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบกฏหมายยืม ฝากทรัพย์ ประณี-ประนอมยอมความ (UG)

สรุปกฏหมายยืม ฝากทรัพย์ ประณี-ประนอมยอมความ การพนันขันต่อ
ตอนที่ 1 ยืม / ฝากทรัพย์
ส่วนที่ 1 ยืม
ยืมใช้คงรูป - ลักษณะของสัญญายืมใช้คงรูป - ความรับผิดของผู้ยืม มาตรา 643 – 645
ยืมใช้สิ้นเปลือง
- ลักษณะของสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง - เปรียบเทียบระหว่างยืมใช้สิ้นเปลืองกับยืมใช้คงรูป
- ความสมบูรณ์ในเรื่องการส่งมอบ - ยอมรับทรัพย์สินอื่นแทนเงิน - หลักฐานการกู้ยืมเงิน มาตรา 653

เนื้อหาประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ยืม / ฝากทรัพย์
ส่วนที่ 1 ยืม
ยืมใช้คงรูป - ลักษณะของสัญญายืมใช้คงรูป - ความรับผิดของผู้ยืม มาตรา 643 – 645
ยืมใช้สิ้นเปลือง
- ลักษณะของสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง - เปรียบเทียบระหว่างยืมใช้สิ้นเปลืองกับยืมใช้คงรูป
- ความสมบูรณ์ในเรื่องการส่งมอบ - ยอมรับทรัพย์สินอื่นแทนเงิน - หลักฐานการกู้ยืมเงิน มาตรา 653
- นำสืบการใช้เงิน มาตรา 653 วรรคสอง - การคิดอัตราดอกเบี้ย
ส่วนที่ 2 ฝากทรัพย์
ลักษณะของสัญญา หน้าที่และความรับผิดของผู้รับฝาก วิธีการเฉพาะการฝากเงิน  ปัญหาความจำฝากทรัพย์
ตอนที่ 2 ประนีประนอมยอความ วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม และการพนันและขันต่อ
ส่วนที่ 1 ประนีประนอมยอความ
ส่วนที่ 2 วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม
ส่วนที่ 3 การพนัน ขันต่อ

ผู้ผลิต: UPDATE GROUP

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW2009 / LA209 / LW211

Close หน้าต่างนี้
Go Top