หมวดสินค้าหลัก

LAW2008 / LA208 / LW 210 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบกฎหมาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน ..

ผู้เข้าชม 10,943 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW2008SU
  • ราคาพิเศษ : 98 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW2008 / LA208 / LW 210 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบกฎหมาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน

สรุปกฎหมาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน
ตอนที่ 1 เช่าทรัพย์-เช่าซื้อ (ออกสอบ 2 ข้อ)
ส่วนที่ 1 เช่าทรัพย์
1. ลักษณะของสัญญาเช่าทรัพย์และการทำสัญญา มาตรา 537 - 541
2. หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า
3. หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า

เนื้อหาประกอบด้วย
ตอนที่ 1 เช่าทรัพย์-เช่าซื้อ (ออกสอบ 2 ข้อ)
ส่วนที่ 1 เช่าทรัพย์
1. ลักษณะของสัญญาเช่าทรัพย์และการทำสัญญา มาตรา 537 - 541
2. หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า
3. หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า
- เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เช่า มาตรา 552-558,561,563
- เกี่ยวกับการชำระค่าเช่า มาตรา 559,560
4. เช่าช่วงมาตรา 544 ,545,562
5. หลักฐานการเช่า มาตรา 538 / การโอนทรัพย์สินซึ่งเช่า
6. ความระงับแห่งสัญญาเช่า - หลักทั่วไป (ทรัพย์สินที่เช่าสูญหาย มาตรา 567-569) - ระงับตามกำหนดเวลา มาตรา 564-566,570
7. คำมั่นจะให้เช่า 8. สัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่า 9. ผู้เช่าหลายราย มาตรา 542,543
ส่วนที่ 2 เช่าซื้อ - ลักษณะของเช่าซื้อ มาตรา 572 - การเลิกสัญญา มาตรา 573 – 574
ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ มาตรา 537 , 572
- ข้อแตกต่าง- ส่วนที่เหมือนกันระหว่างเช่าทรัพย์กับเช่าซื้อ- ข้อสอบ
ตอนที่ 2 จ้างแรงงาน-จ้างทำของ (ออกสอบ 1 ข้อ) ภาคผนวก รวมคำถามปัญหาความจำ / รับขน

ผู้ผลิต: UPDATE GROUP

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW2008 / LA208 / LW210

Close หน้าต่างนี้
Go Top