หมวดสินค้าหลัก

LAW2005 / LA205 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ กฎหมาย แพ่งฯ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ (UG)

ผู้เข้าชม 9,636 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW2005UG
  • ราคาพิเศษ : 165 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW2005 / LA205 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ กฎหมาย แพ่งฯ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ 


ส่วนที่ 1 ซื้อขาย (ออกสอบ 1 – 2 ข้อ)
ทรัพย์สินที่ซื้อขายและบุคคลผู้มีสิทธิขายทรัพย์สิน
แบบของสัญญาซื้อขาย มาตรา 456
ประเภทและลักษณะของสัญญาซื้อขาย
การโอนกรรมสิทธิ์ มาตรา 458 – 460
หน้าที่ และความรับผิดของผู้ขาย - การส่งมอบ- ความรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่อง- ความรับผิดในการรอนสิทธิ- สรุปอายุความการเรียกให้รับผิดตามมาตรา 467 , 474 , 481- ข้อสัญญาว่าไม่ต้องรับผิด
ส่วนที่ 2 ขายฝาก
ส่วนที่ 3 ให้
ผู้ผลิต: UPDATE GROUP

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW2005 / LA205 / LW209

Close หน้าต่างนี้
Go Top