หมวดสินค้าหลัก

LAW2006 / LA206 / LW206 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ กฎหมายอาญา 1

ผู้เข้าชม 11,100 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW2006SU
  • ราคาพิเศษ : 110 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW2006 / LA206 / LW206 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ กฎหมายอาญา 1

ประกอบด้วย สรุปและข้อสอบเก่า (แยกเป็นหมวดหมู่) คำพิพากษาฏีกา
ขอบเขตเนื้อหาวิชา
ส่วนที่ 1 ความรับผิดทางอาญา (เจตนา ประมาท พลาด สำคัญผิด)
ส่วนที่ 2 เหตุที่เป็นคุณทางกฎหมายหรือข้อแก้ตัวตามกฎหมาย (ป้องกัน จำเป็น บัลดาลโทสะ)
ส่วนที่ 3 พยายามกระทำความผิด
ส่วนที่ 4 ผู้กระทำผิดหลายคน (ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน)
ส่วนที่ 5 การลงโทษในราชอาณาจักรและการรอการลงโทษ
ภาคผนวก คำถามที่มีหลายประเด็น

-

ผู้ผลิต: UPDATE GROUP

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW2006 / LA206 / LW206

Close หน้าต่างนี้
Go Top