หมวดสินค้าหลัก

The Lecture ความสำเร็จเหนือคำบรรยาย วิ.แพ่ง เล่ม 1 (ภาค 1 บททั่วไป)(TJG)

ผู้เข้าชม 9,886 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TJG251
  • ราคาพิเศษ : 75 บาท
  • ราคาปกติ 100 บาท ลด 25 %
  • Share รายการสินค้านี้
The Lecture ความสำเร็จเหนือคำบรรยาย วิ.แพ่ง เล่ม 1 (ภาค 1 บททั่วไป)
โดย.. คณะวิชาการ The Justice Group
สารบัญ
เรื่อง
วิธีวิจารณาความแพ่ง
  ภาค 1 บททั่วไป
  การเสนอคดีเป็นคำฟ้องหรือคำข้อร้องขอ มาตรา 4
  การเสนอคำฟ้องคดีเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์  มาตรา 4 ทวิ
  คำข้อร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก มาตรา 4 จัตวา
  คดีที่ทีเขตอำนาจหลายศาล มาตรา 5
  การเสนอคำฟ้องหรือคำร้องขอที่เกี่ยวเนื่องกัลคดีเดิม มาตรา 7
  กรณีมีเหตุสุดวสัยไม่อาจดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลที่มีเขตอำนาจ มาตรา 10
  การตรวจคำคู่ความ มาตรา 18
  การขยายหรือย่อระยะเวลา มาตรา 23
  การวินิจฉัยซี่ขาดเบื้องต้นในปันหาข้อกฎหมาย มาตรา 24
  กระบวนพิจารณาผิดระเบียบ มาตรา 27
  คู่ความมรณะ มาตรา 42
  ฯลฯ
  คำถาม-คำตอบ
  คำถามข้อ 1
  คำถามข้อ 2
  คำถามข้อ 3
จัดทำโดย.. คณะวิชาการ The Justice Group

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กฏหมาย วิ.แพ่ง

Close หน้าต่างนี้
Go Top