หมวดสินค้าหลัก

ย่อหลักกฏหมายล้มละลาย (อ.เผ่าพันธ์)

ผู้เข้าชม 9,740 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SCP125
  • ราคาพิเศษ : 95 บาท
  • ราคาปกติ 100 บาท ลด 5 %
  • Share รายการสินค้านี้

ย่อหลักกฏหมายล้มละลาย 

โดย.. เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล , ศุภกิจ แย้มประชา , สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
พิมพ์ ก.พ.2555
สารบัญ
บทที่ 1 การดำเนินคดีล้มละลาย
          ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีล้มละลาบ
          การฟ้องคดีล้มละลาย
          การฟ้องคดีล้มละลายโดยเจ้าหนี้มีประกัน
          การพิจารณาพิพากษาคดีล้มละลาย
          คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
บทที่ 2 กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย
          การไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย
          คำพิพากษาให้ล้มละลาย
          คำสั่งคำขอรับชำระหนี้
          การประชุมเจ้าหนี้
          การตรวจและสั่งคำขอรับชำระหนี้
บทที่ 3 ผลของคดีล้มละลายที่มีต่อลูกหนี้
          ผลของคำพิพากษาล้มละลาย
          ผลของคดีล้มละลายที่มีต่อคู่สมรสและครอบครัวของลูกหนี้
บทที่ 4 ผลของคดีล้มละลายที่มีต่อเจ้าหนี้
          การขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย
          หลักเกณฑ์การขอรับชำระหนี้ของบุคคลต่างๆ
          การขยายระยะเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ที่อยู่นอกราชอาณาจักร
          การขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ต่างประเทศ
          ผลของการไม่ขอรับชำระหนี้
บทที่ 5 อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
          การรวบรวมและจำหน่ายทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
          การร้องขัดทรัพย์ในคดีล้มละลาย
          การทวงหนี้
          การปฏิเสธไม่ยอมรับทรัพย์สินหรือสิทธิตามสัญญา
          การเพิกถอนการฉ้อฉล
บทที่ 6 การพ้นจากภาวะล้มละลาย
          การประนอมหนี้
          การปลอจากล้มละลาย
          การยกเลิกการล้มละลาย
บทที่ 7 การปิดคดี
บรรณานุกรม
จัดทำโดย.. เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล , ศุภกิจ แย้มประชา , สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กฏหมายล้มละลาย ฟื้นฟู

Close หน้าต่างนี้
Go Top