หมวดสินค้าหลัก

ประมวลวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วยอุทธรณ์ ฎีกา ฉบับ Concise (อ.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี)

ผู้เข้าชม 9,803 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : PTE002
  • ราคาพิเศษ : 320 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

ประมวลวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วยอุทธรณ์ ฎีกา ฉบับ Concise

โดย... ประทีป อ่าววิจิตร
สารบัญ
บทที่ 1 หลักเบื้องต้น
บทที่ 2 ระยะเวลาในการอุทธรณ์ (ป.ว.อ.มาตรา 198,210)
บทที่ 3 การทำอุทธรณ์และการตรวจรับอุทธรณื
บทที่ 4 ผู้มีสิทธิอุทธรณ์
บทที่ 5 การอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณา
บทที่ 6 ศาลไม่รับอุทธรณ์ (ป.ว.อ.มาตรา 198 ทวิ)
บทที่ 7 ถอนอุทธรณ์ (ป.ว.อ.มาตรา 202)
บทที่ 8 คำแก้อุทธรณ์
บทที่ 9 ห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง (ป.ว.อ.มาตรา 193 ทวิ)
บทที่ 10 การพิจารณาของศาลอุทธรณ์
บทที่ 11 ศาลอุทธรณ์ย้อนสำนวน (ป.ว.อ.มาตรา 208)
บทที่ 12 คำพิพากษาศาลอุทธรณ์
บทที่ 13 ฎีกา
บทที่ 14 การบรรยายฎีกาและสั่งรับฎีกา
บทที่ 15 การส่งสำเนาฎีกาและคำแก้ฎีกา
บทที่ 16 ข้อจำกัดการฎีกาตาม ป.ว.อ.
บทที่ 17 ข้อจำกัดการฎีกาตามกฎหมายพิเศษ เรื่องคุมประพฤติ
บทที่ 18 การรับรองให้ฎีกา (ป.ว.อ.มาตรา 221)
บทที่ 19 การพิจารณาของศาลฎีกา
บทที่ 20 คดีไม่มีอุทธรณ์ แต่มีการส่งสำนวนมาศาลอุทธรณ์
ภาคผนวก
จัดทำโดย... ประทีป อ่าววิจิตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กฏหมาย วิ.อาญา

Close หน้าต่างนี้
Go Top