หมวดสินค้าหลัก

คำอธิบาย กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา (ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์)

ผู้เข้าชม 9,832 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : PRV003
  • ราคาพิเศษ : 304 บาท
  • ราคาปกติ 320 บาท ลด 5 %
  • Share รายการสินค้านี้

คำอธิบาย กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา

โดย... ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ 
สารบัญ
ข้อความเบื้องต้น
ลักษณะ 1 อุทธรณ์
บทที่ 1 การอุทธรณ์
บทที่ 2 ผู้มีสิทธิอุทธรณ์
บทที่ 3 ข้อจำกัดสิทธิอุทธรณ์
          ส่วนที่ 1 ห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง
          ส่วนที่ 2 ห้ามอุทธรณ์ในข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาในศาลชั้นต้ร
          ส่วนที่ 3 ห้ามอุทธรณ์ในข้อที่ไม่เป็นสาระแก่คดี
          ส่วนที่ 4 ห้ามอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาคดี
บทที่ 4 คำฟ้องอุทธรณ์
บทที่ 5 การยื่นอุทธรณ์
บทที่ 6 การทุเลาการบังคับในชั้นอุทธรณ์
บทที่ 7 การสั่งอุทธรณ์
บทที่ 8 การอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์
บทที่ 9 การส่งสำเนาอุทธรณ์
บทที่ 10 คำแก้อุทธรณ์
บทที่ 11 การอุทธรณ์ข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา
บทที่ 12 การถอนอุทธรณ์
บทที่ 13 การพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์
บทที่ 14 การชี้ขาดตัดสินอุทธรณ์
บทที่ 15 การอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
บทที่ 16 ผลของคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
บทที่ 17 การขอถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์หรือคืนเงินที่วาง
 
ลักษณะ 2 ฎีกา
บทที่ 1 การฎีกาำ
บทที่ 2 ผู้มีสิทธิฎีกา
บทที่ 3 ข้อจำกัดสิทธิฎีกา
          ส่วนที่ 1 ห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง
          ส่วนที่ 2 ห้ามฎีกาในข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาในศาลล่าง
          ส่วนที่ 3 ห้ามฎีกาในข้อที่ไม่เป็นสาระแก่คนดี
          ส่วนที่ 4 ห้ามฎีำกาคำสั่งระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์
บทที่ 4 คำฟ้องฎีกา
บทที่ 5 การยื่นฎีกา
บทที่ 6 การทุเลาการบังคับชั้นฎีกา
บทที่ 7 การสั่งฎีกา
บทที่ 8 การอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา
บทที่ 9 การส่งสำเนาฎีกา
บทที่ 10 คำแก้ฎีกา
บทที่ 11 การถอนฎีกา
บทที่ 12 การพิจารณาคดีของศาลฎีกา
บทที่ 13 การชี้ขาดตัดสินฎีกา
บทที่ 14 การอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลฎีกา
บทที่ 15 ผลของคำพิพากษาศาลฎีกา
จัดทำโดย... ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ รองประธานศาลฎีกา

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กฏหมาย วิ.แพ่ง

Close หน้าต่างนี้
Go Top