หมวดสินค้าหลัก

คำอธิบาย กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ลักษณะที่ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลขั้นต้น หมวด 1 วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ และคดีไม่มีข้อยุ่งยาก (ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์)

ผู้เข้าชม 9,623 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : PV001
  • ราคาพิเศษ : 110 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
คำอธิบาย กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ลักษณะที่ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลขั้นต้น หมวด 1 วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ และคดีไม่มีข้อยุ่งยาก 
โดย... ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ รองประธานศาลฎีกา
สารบัญ
บทที่ 1 ความหมายของคำว่าคดีมโนสาเร่
บทที่ 2 ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีมโนสาเร่
บทที่ 3 องค์คณะผู้พิพากษา
บทที่ 4 วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่
บทที่ 5 อุทธรณ์และฎีกา
บทที่ 6 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
 บทที่ 7 แบบพิมพ์
 บทที่ 8 คดีไม่มีข้อยุ่งยาก
จัดทำโดย... ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ รองประธานศาลฎีกา

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กฏหมาย วิ.แพ่ง

Close หน้าต่างนี้
Go Top