หมวดสินค้าหลัก

GEO2501 / GE253 สรุปภูมิศาสตร์ประเทศไทย

ผู้เข้าชม 10,612 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : GEO2501S
  • ราคาพิเศษ : 43 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

GEO2501 / GE253 สรุปภูมิศาสตร์ประเทศไทย

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 ที่ตั้ง พรมแดน ขนาด และรูปร่าง
บทที่ 2 ลักษณะภูมิประเทศ และธรณีสัณฐาน
บทที่ 3 ธรณีวิทยาประเทศไทย
บทที่ 4 ภูมิอากาศ
บทที่ 5 ดินในประเทศไทย
บทที่ 6 น้ำและการจุดการทรัพยากรแหล่งน้ำ
บทที่ 7 เกษตรกรรม
บทที่ 8 การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
บทที่ 9 การเลี้ยงสัตว์
บทที่ 10 ป่าไม้และการทำป่าไม้
บทที่ 11 การประมง
บทที่ 12 แร่และการทำเหมืองแร่
บทที่ 13 การอุตสาหกรรม
บทที่ 14 การค้าต่างประเทศ
บทที่ 15 การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร
 
สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
สรุปเนื้อหา ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ง่ายต่อการเข้าใจ ตรงประเด็น
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่
เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด GEO2501 / GE253

Close หน้าต่างนี้
Go Top