หมวดสินค้าหลัก

คำถามและแนวคำตอบ กฎหมายอาญา (ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์)

ผู้เข้าชม 10,723 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : KK006
  • ราคาพิเศษ : 192 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 20%
  • Share รายการสินค้านี้
คำถามและแนวคำตอบ กฎหมายอาญา 
โดย... ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์และคณะ
 
รวมคำถามและแนวคำ ตอบ กฎหมายอาญาที่สำคัญ ทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญา การกระทำ ความสัมพันธ์ อำนาจกระทำ เหตุยกเว้นโทษ การพยายามกระทำความผิด ปัญหาทั่วไป และอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมเรื่องที่เกี่ยวกับความผิด และลหุโทษ ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านเข้าใจง่าย เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย
 

สารบัญ

ตัวอย่างการตอบข้อสอบ

ภาค 1

1. การใช้กฎหมายอาญา

2. การกระทำ

3. ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล

4. เจตนา ประมาท พลาด และสำคัญผิด

5. การพยายามกรทำความผิด

6. ผู้กระทำความผิดหลายคน

7. อำนาจกระทำ

8. เหตุยกเว้นโทษและเหตุลดโทษ

9. โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย

10. ปัญหาทั่วไป

11. ปัญหาเกี่ยวกับมาตรา 59-106

ภาค 2 ภาค 3 ความผิด, ลหุโทษ

ตัวอย่างข้อบกพร่องในการตอบปัญหา

จัดทำโดย... ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์และคณะ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กฏหมายอาญา

Close หน้าต่างนี้
Go Top