หมวดสินค้าหลัก

LAW3012 / LA312 / LW312 สรุปกฎหมายปกครอง

ผู้เข้าชม 11,735 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW3012S
  • ราคาพิเศษ : 60 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW3012 / LA312 / LW312 สรุปกฎหมายปกครอง

 

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนำและความหมายของกฎหมายปกครอง
บทที่ 2 การจัดองค์กรการปกครอง
บทที่ 3 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
บทที่ 4 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
บทที่ 5 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
บทที่ 6 การกระทำทางปกครอง นิติกรรมการปกครอง และการบริการสาธารณะ
บทที่ 7 การควบคุมฝ่ายบริหาร
บทที่ 8 สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
บทที่ 9 สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
บทที่ 10 สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการการปกครอง พ.ศ. 2539
 
สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW3012 / LA312 / LW312

Close หน้าต่างนี้
Go Top