หมวดสินค้าหลัก

LAW2010 / LA210 / LW302 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบค้ำประกัน จำนอง จำนำ

ผู้เข้าชม 9,966 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW2010SU
  • ราคาพิเศษ : 100 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW2010 / LA210 / LW302 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบค้ำประกัน จำนอง จำนำ

สารบัญ
ส่วนที่ 1 ค้ำประกัน
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ผลก่อนการชำระหนี้
ผลภายหลังชำระหนี้
ความระงับไปแห่งค้ำประกัน
ส่วนที่ 2 จำนอง
บทเบ็ดเสร็จ
สิทธิจำนองครอบเพียงใด
การบังคับจำนอง
สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง
ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง
ส่วนที่ 3 จำนำ
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและผู้รับจำนำ
การบังคับจำนำ
ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนำ
ภาคผนวก
เปรียบเทียบค้ำประกัน จำนำ จำนอง
รวมข้อสอบ

ประกอบด้วย สรุปและข้อสอบเก่า (แยกเป็นหมวดหมู่) คำพิพากษาฎีกา
ผู้ผลิต: UPDATE GROUP

ผู้ผลิต: UPDATE GROUP

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW2010 / LA210 / LW302

Close หน้าต่างนี้
Go Top