หมวดสินค้าหลัก

LAW3016 / LA316 / LW318 CD-ROM กฎหมายปกครองสำหรับนักรัฐศาสตร์ (BR)

ผู้เข้าชม 10,130 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW3O16BD
  • ราคาพิเศษ : 150 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

เนื้อหาประกอบด้วย
ที่มา ความหมาย สาระสำคัญของกฎหมายปกครอง
หลักนิติรัฐ
หลักการจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน
การจัดองค์กรของรัฐ
การบริการสาธารณะ
กฎหมายเกี่ยวกับบุคลากรของรัฐ
การกระทำทางปกครอ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ความรับผิดทางาละเมิดของเจ้าหน้าที่
ลักษณะคดีปกครองและระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองฟรี กฎหมาย 5 ฉบับ
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พรบ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม
พรบ.ปฏิบัติราชการทางปกครอง
พรบ.ความรับผิดทางละเมิด
พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองทีเด็ด!!!

เนื้อหาตรงตามที่อาจารย์บรรยาย
เก็งข้อสอบจากแนวบรรยายของอาจารย์
สรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่าย แม้ไม่มีพื้นฐานกฎหมาย
ภาพ สี เสียง เสริมความเข้าใจ...ไม่เบื่อหน่าย
เรียนได้ทุกที่ ฝึกได้บ่อยตามที่ต้องการ
เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีเวลาฟังคำบรรยาย
ทบทวนก่อนสอบได้ดีเพราะใช้เวลาไม่มาก
เหมาะสำหรับ
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ทั่วไป
ผู้เตรียมสอบเข้ารับราชการทุกตำแหน่ง
บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษากฎหมายปกครอง

<< CDติวม.รามคำแหง >>

โดย..ชมรมบัณฑิตรามคำแหง

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW3016 / LA316 / LW318

Close หน้าต่างนี้
Go Top