หมวดสินค้าหลัก

LAW2001 / LA201 / LW204 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์

ผู้เข้าชม 12,112 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW2001S
  • ราคาพิเศษ : 64 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW2001 / LA201 / LW204 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

 

เนื้อหาประกอบด้วย
ความเบื้องต้น
ความหมายของทรัพย์ และทรัพย์สิน
ประเภทของทรัพย์
ส่วนควบ อุปกรณ์ ดอกผล
ความหมายของทรัพย์สิทธิ และบุคคลสิทธิ
การได้มาซึ่งทรัพยสิทธิ (มาตรา 1299)
การเพิงถอนการจดทะเบียนโอนตาม 1300
การเปลี่ยนแปลง ระงับ และกลับคืนมาซึ่งทรัพย์สิทธิการเรียกร้องสังหาริมทรัพย์เดียวกัน (มาตรา 1303)
ทรัพย์สินของแผ่นดิน (มาตรา 1304-1307)
การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ (มาตรา 1308 - 1332)
แดนแห่งกรรมสิทธิ์ การใช้กรรมสิทธิ์
ทางจำเป็น (มาตรา 1349 - 1350)
กรรมสิทธิ์รวม (มาตรา 1356 - 1366)
สิทธิครอบครอง และการครอบครองปรปักษ์
ภารจำยอม
หลักกฎหมายที่ใช้เตรียมตัวสอบวิชา LW 204

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW2001 / LA201 / LW204

Close หน้าต่างนี้
Go Top