หมวดสินค้าหลัก

POL3313 / PA323 สรุปการบริหารการพัฒนา

ผู้เข้าชม 11,031 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : POL3313S
  • ราคาพิเศษ : 46 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

POL3313 / PA323 สรุปการบริหารการพัฒนา

 

เนื้อหาประกอบด้วย
ตอนที่ 1 การบริหารการพัฒนา
ภาคที่ 1
บทที่ 1 ความเป็นมา ความหมาย และลักษณะของการบริหารการพัฒนา
บทที่ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา
บทที่ 3 การบริหารงานในประเทศที่กำลังพัฒนา
บทที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
บทที่ 5 การบริหารเพื่อพัฒนาและการพัฒนาการบริหาร
บทที่ 6 หลักการบริหารการพัฒนาและนักบริหารการพัฒนา
บทที่ 7 กระบวนการในการพัฒนาประเทศ
บทที่ 8 การบริหารการพัฒนาประเทศไทย
ภาค 2 ระบบราชการไทยกับการพัฒนา ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ตอนที่ 2 การพัฒนาการบริหาร
บทที่ 1 แนวทางการพัฒนาประเทศ
บทที่ 2 แนวคิดการพัฒนาการบริหาร
บทที่ 3 การพัฒนาองค์ประกอบของการบริหาร
บทที่ 4 การพัฒนาการบริหารของประเทศไทย
บทที่ 5 บทสรุป
 
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด POL3313 / PA323

Close หน้าต่างนี้
Go Top