หมวดสินค้าหลัก

DVD ติวเอ็นทรานซ์คณิตศาสตร์ บทที่ 3 ระบบจำนวนจริง 10 ตอน (HOT-ED)

ผู้เข้าชม 9,527 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : HO833
  • ราคาพิเศษ : 268 บาท
  • ราคาปกติ 315 บาท ลด 15 %
  • Share รายการสินค้านี้
DVD ติวเอ็นทรานซ์คณิตศาสตร์ บทที่ 3 ระบบจำนวนจริง 10 ตอน

จำนวน 3 แผ่น
เวลารวม 153 นาที

เป็นการสรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ในเรื่องของระบบจำนวนจริง ซึ่งประกอบด้วย การพิจารณาถึงทฤษฎีเศษเหลือในการแยกแฟกเตอร์ของตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง ดีกรีสาม เพื่อหาคำตอบของสมการและอสมการ การพิจารณาถึงสัมประสิทธิ์ แต่ละพจน์ของพหุนามดีกรีสอง และดีกรีสาม การหาคำตอบของสมการและอสมการพหุนามเศษส่วน พหุนามค่าสัมบูรณ์ พหุนามที่อยู่ในรูปรากที่สอง รวมไปถึงทฤษฎีการหารลงตัว และการหาค.ร.น.และห.ร.ม.ของเลขสองจำนวนโดยวิธียูคลิค
 
ตัวอย่าง VCD ติวชุดนี้
 
จัดทำโดย.. HOT-ED

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด CD/VCD ติว ENT PAT GAT

Close หน้าต่างนี้
Go Top