หมวดสินค้าหลัก

DVD ติวเอ็นทรานซ์คณิตศาสตร์ บทที่ 5 ดัชนี 4 ตอน (HOT-ED)

ผู้เข้าชม 9,504 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : HO835
  • ราคาพิเศษ : 166 บาท
  • ราคาปกติ 195 บาท ลด 15 %
  • Share รายการสินค้านี้
DVD ติวเอ็นทรานซ์คณิตศาสตร์ บทที่ 5 ดัชนี 4 ตอน

จำนวน 1 แผ่น
เวลารวม 52 นาที

เป็นการสรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ในเรื่องของดัชนี ซึ่งประกอบด้วย ความหมายของดัชนี การคำนวณหาค่าดัชนี 5 แบบ คือ การหาดัชนีราคาอย่างง่าย การหาดัชนีราคาอย่างง่ายแบบใช้ค่าเฉลี่ยรราคาสัมพัทธ์ การหาค่าดัชนีราคาแบบใช้ราคารวมโดยถ่วงน้ำหนักด้วยวิธีลาสไพเยอเรส พาเช่อ ปริมาณเฉลี่ย การหาและเข้าใจความหมายของรายได้ที่แท้จริง และความเป็นอยู่ที่ดีเท่าเดิม ในกรณีที่ดัชนีราคาผู้บริโภคมีการเปลี่ยนไปจากเดิม
 
ตัวอย่าง VCD ติวชุดนี้
 
จัดทำโดย.. HOT-ED

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด CD/VCD ติว ENT PAT GAT

Close หน้าต่างนี้
Go Top