หมวดสินค้าหลัก

DVD ติวเอ็นทรานซ์คณิตศาสตร์ บทที่ 9 เรขาคณิตวิเคราะห์ 4 ตอน (HOT-ED)

ผู้เข้าชม 9,515 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : HO839
  • ราคาพิเศษ : 166 บาท
  • ราคาปกติ 195 บาท ลด 15 %
  • Share รายการสินค้านี้
 DVD ติวเอ็นทรานซ์คณิตศาสตร์ บทที่ 9 เรขาคณิตวิเคราะห์ 4 ตอน
จำนวน 1 แผ่น

เวลารวม 50 นาที
เป็นการสรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบในเรื่องของเรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ซึ่งประกอบด้วย การหาระยะทางระหว่างจุด 2 จุด, จุดกับเส้นตรง และ เส้นตรงสองเส้นที่ขนานกัน การหาความชันของสมการเส้นตรงที่กำหนดให้ การหาสมการเส้นตรงและสมการเส้นตั้งฉาก เมื่อทราบค่าของความชันและจุดผ่าน 1 จุด การหาสมการเส้นตรง เมื่อทราบสมการเส้นขนาน และจุดผ่าน 1 จุด
 
ตัวอย่าง VCD ติวชุดนี้
 
จัดทำโดย.. HOT-ED

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด CD/VCD ติว ENT PAT GAT

Close หน้าต่างนี้
Go Top