หมวดสินค้าหลัก

DVD ติวเอ็นทรานซ์คณิตศาสตร์ บทที่ 13 สถิติ 14 ตอน (HOT-ED)

ผู้เข้าชม 9,485 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : HO843
  • ราคาพิเศษ : 318 บาท
  • ราคาปกติ 375 บาท ลด 15 %
  • Share รายการสินค้านี้
DVD ติวเอ็นทรานซ์คณิตศาสตร์ บทที่ 13 สถิติ 14 ตอน

จำนวน 4 แผ่น
เวลารวม 186 นาที

เป็นการสรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ในเรื่องของสถิติ ซึ่งประกอบด้วย การหาค่ากลางของข้อมูล (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม) ของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่และไม่มีการแจกแจงความถี่ การหาค่าของข้อมูลในตำแหน่งเดไซล์ ควอไตล์ และเปอร์เซ็นไทล์ต่าง ๆ ที่โจทย์กำหนดให้ การวัดการกระจายของข้อมูลแบบสัมบูรณ์ (พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนคอวไตล์ ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยนเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน) การวัดการกระจายข้อมูลแบบสัมพัทธ์ (สัมประสิทธิ์พิสัย สัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนควอไตล์ สัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย สัมประสิทธิ์การแปรผัน) การหาค่ามาตรฐานของข้อมูล โค้งความถี่ที่มีการแจกแจงปกติ รวมถึงความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่นของข้อมูลแบบเส้นตรงสำหรับการทำนายค่าของข้อมูล
 
ตัวอย่าง VCD ติวชุดนี้
 
 
จัดทำโดย.. HOT-ED

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด CD/VCD ติว ENT PAT GAT

Close หน้าต่างนี้
Go Top